Kwestura

Kwestura to dział zajmujący się księgowością uczelni. To tutaj umiejscowione są wszystkie rozliczenia finansowe szkoły wyższej. W 2005 roku wprowadziliśmy w Akademii WIT w Warszawie nową formę wpłat – wpłaty na indywidualne konto (usługa banku nazwie TRANS_COLLECT - obecnie PekaoCollect). Usługa ta polega na tym, że każdy płatnik zarejestrowany w Uczelni otrzymuje indywidualny numer konta do wpłat, który umożliwia jego bezbłędną identyfikację oraz przekazywanie informacji z banku drogą elektroniczną.

Informacje o wpłatach dokonanych na to konto Akademii WIT w Warszawie otrzymuje z banku drogą elektroniczną codziennie bezpośrednio do systemu UBI, W ten sposób z systemu UBI dowiecie się Państwo o stanie waszych rozliczeń z uczelnią. Możecie, zatem sprawdzić zarówno listę waszych wpłat jak i należności. Uzyskacie Państwo także informację o odsetkach, jakie naliczono za nieterminową wpłatę. Czasem jednak stan Waszego konta wymaga wyjaśnienia. Dla Waszej wygody w Biurze ds. Rekrutacji i Promocji utworzono dodatkowo stanowisko ds. rozliczeń finansowych studentów: