Kwestura

Kwestura to dział zajmujący się księgowością uczelni. To tutaj umiejscowione są wszystkie rozliczenia finansowe szkoły wyższej.W 2005 roku wprowadziliśmy w WSISiZ nową formę wpłat – wpłaty na indywidualne konto (usługa banku nazwie TRANS_COLLECT - obecnie PekaoCollect). Usługa ta polega na tym, że każdy płatnik zarejestrowany w Uczelni otrzymuje indywidualny numer konta do wpłat, który umożliwia jego bezbłędną identyfikację oraz przekazywanie informacji z banku drogą elektroniczną.

Informacje o wpłatach dokonanych na to konto WIT otrzymuje z banku drogą elektroniczną codziennie bezpośrednio do systemu UBI, W ten sposób z systemu UBI dowiecie się Państwo o stanie waszych rozliczeń z uczelnią. Możecie, zatem sprawdzić zarówno listę waszych wpłat jak i należności. Uzyskacie Państwo także informację o odsetkach, jakie naliczono za nieterminową wpłatę. Czasem jednak stan Waszego konta wymaga wyjaśnienia. Dla Waszej wygody w Biurze ds. Rekrutacji i Promocji utworzono dodatkowo stanowisko ds. rozliczeń finansowych studentów:
 
Agnieszka Bochenek
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, pokój 18 (parter)
Tel   22 3486-542   Faks: 22 3486-545
E-mail: rozliczenia@wit.edu.pl
JID: bochenek@jabber.wit.edu.pl
 
Wpłaty można dokonywać także (jeśli nie możemy korzystać z konta indywidualnego)
na ogólne konto Uczelni w Banku Pekao SA nr 12 1240 6247 1111 0000 4980 2294
 
Ponadto kwestura dokonuje:

- wypłat stypendiów naukowych, socjalnych czy tez za osiągnięcia sportowe, zapomóg, w tych sprawach należy się zwracać do:
Zofia Birkholc
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, pokój 226 (2 piętro)
Tel   22 3486-516    Faks: 22 3486-522
E-mail: kwestura-stypendia@wit.edu.pl

- wystawia faktury za wpłacone czesne, w  tej sprawie należy się zwracać do :
Irena Chymanienko
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, pokój 226 (2 piętro)
Tel   22 3486-513   Faks: 22 3486-522
E-mail: kwestura-kasa@wit.edu.pl

Kwestura to również dział rozliczeń finansowych z wykładowcami.
W tych sprawach należy się kontaktować z Paniami: Zofią Birkholc
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, pokój 226 (2 piętro)
Tel   22 3486-513  Faks: 22 3486-522
E-mail: kwestura-rachuba@wt.edu.pl

Niezależnie od powyższych informacji wyjaśnień udzielają i służą pomocą w sprawach finansowych i ubezpieczeniowych:

Kwestor WIT
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6, pokój 224 (2 piętro)
Tel   22 3486-560   Faks: 22 3486-522
E-mail: kwestor@wit.edu.pl