Studia licencjackie na kierunku

Grafika

stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne)
6
semestrów
6 semestrów

Program studiów

Studia I stopnia – licencjackie na kierunku Grafika, w Akademii WIT funkcjonują obecnie w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Rekrutację prowadzimy raz w roku. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatówZaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”.

Naszym celem jest kształcenie studenta, który połączy wrażliwość artystyczną z najnowszymi technologiami informatycznymi. Prowadzone w WIT studia I stopnia na kierunku grafika kształcą i rozwijają samodzielność myślenia twórczego, kształtują postawy kreatywne wobec sztuki, zapewniają rzetelną i wszechstronną znajomość problematyki sztuk graficznych z jej specyfiką warsztatową i technologiczną. Program studiów dostosowany jest do wymagań rynku pracy. 

Wagę i rolę technologii multimedialnych w realizacji studiów określa fakt usytuowania Kierunku Grafika na Wydziale Informatyki i Grafiki  – miejscu dysponującym dużą bazą stale modernizowanych pracowni komputerowych.

Realizowany w WIT program studiów I stopnia na kierunku Grafika został tak pomyślany, aby studenci nabywali zarazem dwie kategorie umiejętności:

  • Pierwsza kategoria związana z kierunkiem studiów to poznanie i opanowanie tradycyjnych form grafiki takich jak: rysunek, malarstwo, kształcenie zmysłu plastycznego, plastycznej wyobraźni, kreatywnego myślenia.
  • Druga kategoria to poznanie i opanowanie technik związanych z multimediami. Absolwent studiów I stopnia będzie gruntownie przygotowany zarówno pod względem technicznym, jak i artystycznym do tworzenia projektów dwu- lub trójwymiarowych, wirtualnego świata na ekranie komputera w programach 2D i 3D.

Specjalności dla Ciebie

Oferowany program studiów I -szego stopnia na kierunku grafika zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Grafika użytkowa

Poznaj specjalność

Projektowanie graficzne w internecie

Poznaj specjalność

Techniki multimedialne

Poznaj specjalność

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Wyboru specjalności studenci dokonują na 4 semestrze studiów. Zajęcia są stacjonarne - w budynkach Uczelni. Forma zdalna (przez internet) może być utrzymana dla wybranych wykładów. Więcej na ten temat przeczytasz w pozycji Forma studiów w  Ważne informacje dla Kandydatów 

Opłaty dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

Opłata wpisowa dla rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025

250 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia do 31.07.2024 r.

500 PLN

dla osób, które podpiszą dokument o przyjęciu na studia od 1.08.2024 r.

Czesne (studia stacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2024/25
2025/26
2026/27
6 500 zł 5 x 1340 zł
w sumie 6700 zł

Czesne (studia niestacjonarne)

Rok akademicki Płatność jednorazowa (za semestr) Płatność w ratach (za semestr)
2024/25
2025/26
2026/27
6 000 zł 5 x 1240 zł
w sumie 6200 zł

Terminy płatności jednorazowych

do 15 września 2024

za semestr zimowy

do 20 lutego 2025

za semestr letni

Terminy płatności w ratach

za semestr zimowy
rata termin płatności
I do 15.09.2024 r.
II do 10.10.2024 r.
III do 10.11.2024 r.
IV do 10.12.2024 r.
V do 10.01.2025 r.
za semestr letni
rata termin płatności
I do 20.02.2025 r.
II do 10.03.2025 r.
III do 10.04.2025 r.
IV do 10.05.2025 r.
V do 10.06.2025 r.

Przy wpisie na listę studentów po 15 września 2024 wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zasada ta dotyczy także terminu jednorazowej płatności.

Data wpłaty

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Programy studiów 

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania dla studiów I stopnia

Poznaj artystów i grafików którzy tworzą kierunek Grafika

Certyfikaty „Studia z Przyszłością” oraz „Lider Jakości Kształcenia”

Studia z przyszłością

Akademia WIT i kierunek Grafika I stopnia otrzymały Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością” 2024 oraz Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”!

Z radością informujemy, że podczas Gali Finałowej 9. edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, która odbyła się 4 marca 2024 roku w Sali Koncertowej Radia Wrocław, nasza uczelnia została wyróżniona. Wydarzenie to zgromadziło przedstawicieli świata akademickiego z całej Polski, podkreślając znaczenie innowacyjności, współpracy i interdyscyplinarności w edukacji.

Kierunkowe efekty uczenia się

Poznaj efekty kierunkowe z następujących zakresów