Wydawnictwo naukowe

Informacje dla autorów

 

Punkt sprzedaży

 

Rada naukowa

 

Redakcja

 

Zasady etyczne

 

Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets - okładka

Wykaz książek wydanych przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania

 1. K. Atanassov: On some Pascal’s Like Triangles.2015.
 2. K. Atanassov, G. Gluhchev, S. Hadjitodorov, J. Kacprzyk, A. Shannon, E. Szmidt, V. Vassilev: Generalized Nets Decision Making and Pattern Recognition. 2006.
 3. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 1. 2004.
 4. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 2. 2004.
 5. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 3. 2006.
 6. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 4. 2007.
 7. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 5. 2007.
 8. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 6. 2008.
 9. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 7. 2008.
 10. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 8. 2010.
 11. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 9. 2011.
 12. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 10. 2013.
 13. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 11. 2014.
 14. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 12. 2016.
 15. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 13. 2017.
 16. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 14. 2018.
 17. M. Bereziński (red.): Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. 2004.
 18. W. Ciechanowicz: Bioenergia a energia jądrowa. 2001.
 19. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski (red.): Ogniwa paliwowe i biomasa lignocelulozowa szansą rozwoju wsi i miast. 2003.
 20. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski (red.): Paliwa i energia XXI wieku szansą rozwoju wsi i miast. 2006.
 21. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski: Paliwa I generator energii wspólnot wodorowych. 2007.
 22. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski: Trasformacja Cywilizacji z Ery Ognia do Ekonomii Wodoru i Metanolu. 2010.
 23. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski: Trasformacja Cywilizacji do Ekonomii Wodoru i Metanolu Szansą Rozwoju Polski. 2012.
 24. B. Gulbicka: Analiza spożycia żywności w Polsce i Unii Europejskiej. 2002.
 25. B. Gulbicka: Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej – Cz. I. 2004.
 26. B. Gulbicka, M. Kwasek: Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej – Cz. II. 2005.
 27. P. Holnicki, Z. Nahorski, A. Żochowski: Modelowanie procesów środowiska naturalnego. 2000.
 28. J. Hołubiec (red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. 1999.
 29. J. Hołubiec(red.): Współczesne problemy zarządzania. 2001.
 30. L. Klukowski: Optymalizacja decyzji w zarządzaniu instrumentami dłużnymi Skarbu Państwa. 2003.
 31. R. Kulikowski, Z. Nahorski, J.W. Owsiński, eds.: Modelling of Economic Transition Phenomena. 2001.
 32. M. Krawczak, J. Hołubiec, red.: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 2. 2000.
 33. M. Krawczak, S. Sotirov, K. Atanassov: Multilayer Neural Networks and Generalized Nets. 2010.
 34. M. Libura, J. Sikorski: Matematyka dyskretna część I – Kombinatoryka. 2017.
 35. M. Libura, J. Sikorski: Matematyka dyskretna część II – Teoria grafów. 2017.
 36. J. Malinowski: Algorytmy wyznaczania niezawodności systemów sieciowych o wybranych typach struktur. 2005.
 37. E. Michalewski: Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania. 2003.
 38. E. Michalewski: Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania.Wyd. 2, uzupełnione. 2008.
 39. J. Pach: Eksport polskich inwestycji zagranicznych po 1990 r. 2001.
 40. J. Pach: Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na postęp techniczny na przykładzie Polski. 2001.
 41. M. Paszyński: Wybrane problemy współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. 2001.
 42. A. Shannon, K. Atanassov, D. Orozova, M. Krawczak, E. Sotirova, P. Melo-Pinto, I. Petrounias, T. Kim: Generalized Nets and Information Flow within a University. 2007.
 1. W. Arczewska: Bazy danych Oracle. Wybrane zagadnienia. 1998;
 2. W. Arczewska: Bazy danych Oracle. Wybrane zagadnienia. Wyd. 2. 1999.
 3. W. Arczewska: Bazy danych Oracle. Wybrane zagadnienia. Wyd. 3. 2001.
 4. W. Arczewska: Wstęp do bazy danych Oracle. 2003.
 5. M. Barszczewski: Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi. 2000.
 6. M. Barszczewski: Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi.  Wyd. 2. 2001.
 7. M. Barszczewski: Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi. Wyd. 3. 2002.
 8. Bluemke: Inżynieria oprogramowania. 2000.
 9. Bluemke: Inżynieria oprogramowania. Wyd. 2. 2001.
 10. Bluemke: Inżynieria oprogramowania. Wyd. 3. 2003.
 11. Bobecka, P. Grzegorzewski, J. Pusz: Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. 2001.
 12. Bobecka, P. Grzegorzewski, J. Pusz: Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Wyd. 2. 2003.
 13. Borkowski, M. Dyrda, L. Kanarski, B. Rokicki: Wybrane problemy psychologii organizacji. O konflikcie i negocjacjach. 2000.
 14. S. Bożek, P. Cholajda, G.Szkatuła: Wstęp do bazy danych MS Access dla Windows 95. 1998.
 15. P. Cholajda: Systemy informatyczne w MS ACCESS 97 PL. 1999.
 16. B. Dąbrowski: Przewodnik do nauki przedmiotu „ Ubezpieczenia gospodarcze”. 2002.
 17. Doros: Przetwarzanie obrazów. Materiały pomocnicze. Cz. 1, 2.1999.
 18. Doros: Przetwarzanie obrazów. Materiały pomocnicze. Wyd. 2. 2000.
 19. Doros: Przetwarzanie obrazów. Materiały pomocnicze. Wyd. 3 popr. 2001.
 20. M. Doros: Przetwarzanie obrazów. Materiały pomocnicze. Wyd. 4 popr. 2002.
 21. M. Doros: Przetwarzanie obrazów. Wyd. 5. 2003.
 22. M. Doros: Przetwarzanie obrazów. Wyd. 6. 2005.
 23. M. Doros, A. Korzyńska, M. Przytulska, H. Goszczyńska: Przetwarzanie obrazów – Materiały pomocnicze do ćwiczeń. 2004.
 24. M. Doros, A. Korzyńska, M. Przytulska, H. Goszczyńska: Przetwarzanie obrazów – Ćwiczenia Laboratoryjne. 2008.
 25. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. 2001.
 26. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. 2 zmien. i popr. 2001.
 27. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. 3 zmien. i popr. 2002.
 28. P. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. 4. 2003.
 29. P. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. 5, popr. 2008.
 30. Gutenbaum: Podstawy modelowania matematycznego. Część A. Modele statyczne. 2000.
 31. J.Gutenbaum: Podstawy modelowania matematycznego.Część B. Modele dynamiczne. 2001.
 32. O. Hryniewicz: Wykłady ze statystyki. 1999.
 33. O. Hryniewicz: Wykłady ze statystyki. Wyd. 2. 2000.
 34. O. Hryniewicz: Wykłady ze statystyki. Wyd. 3. 2001.
 35. O. Hryniewicz: Wykłady ze statystyki dla studentów informatycznych technik zarządzania. 2004.
 36. Jarmakiewicz: Sieci teleinformatyczne. Cz. 1, 2. 2000.
 37. Jarmakiewicz: Sieci teleinformatyczne. Cz. 1, 2. Wyd. 2. 2001.
 38. J. Jarmakiewicz: Protokoły sieci teleinformatycznych. 2002.
 39. J. Jarmakiewicz: Protokoły sieci teleinformatycznych. Wyd. 2. 2003.
 40. Kaliszewski, D. Podkopaev: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji: ujęcie wielokryterialne. 2010.
 41. B. Kamiński: Komputerowe przygotowanie publikacji. 2002.
 42. B. Kamiński: Komputerowe przygotowanie publikacji. Wyd. II. 2005.
 43. T. Kamiński: Strategie w działalności przedsiębiorstwa. 2003.
 44. P. Krzywina: Prawne aspekty tworzenia przedsiębiorstwa. 2001.
 45. Lasek, B. Otmianowski: BPMNR – standard opisywania procesów biznesowych. Budowa modeli procesów BPMN w iGrafxTM. 2007.
 46. M. Lasek, B. Otmianowski, M. Pęczkowski: Modelowanie, analiza oraz zarządzanie procesami biznesowymi na potrzeby metodologii Six Sigma z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: iGrafxTM   FlowCharter, iGrafxTM    Process for SixSigma, iGrafxTM  Process Central. 2005.
 47. M. Lasek, B. Otmianowski, M. Pęczkowski: Modelowanie, analiza oraz zarządzanie procesami biznesowymi na potrzeby metodologii SixSigma z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: iGrafxTM   FlowCharter, iGrafxTM    Process, iGrafxTM  Process for SixSigma, iGrafxTM Process Central. 2015.
 48. Lasek, M. Pęczkowski, B. Otmianowski: Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów: iGrafx Process 2000 for Six Sigma / i Grafx FlowCharter 2000 Professional PL. 2002.
 49. Lasek, M. Peczkowski, B. Otmianowski: Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów: iGrafx Process 2000 for Six Sigma / iGrafx FlowCharter 2000 Professional PL. Wyd. 2. 2003.
 50. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. 2001.
 51. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. Wyd. 2. 2002.
 52. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów. 2002.
 53. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. Wyd. 3. 2003.
 54. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów.. Wyd. 2. 2003.
 55. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. Wyd. 4. 2005.
 56. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów. Wyd. 3. 2005.
 57. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej – Cz. I – Kombinatoryka. Wyd. 5, popr. 2008.
 58. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej – Cz. II – Teoria grafów. Wyd. 4, popr. 2008.
 59. Liderman: Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych. 2000.
 60. Liderman: Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych. Wyd. 2. 2001.
 61. Liderman: Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 2002.
 62. K. Liderman: Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Wyd. 2. 2003.
 63. T. Łuba: Podstawy układów logicznych. 1998.
 64. T. Łuba: Podstawy układów logicznych. Wyd. 2. 1999.
 65. T. Łuba: Synteza układów logicznych. Wyd. 2. 2000.
 66. T. Łuba: Podstawy układów logicznych. Wyd. 3. 2000.
 67. T. Łuba: Synteza układów logicznych. Wyd. 2 zmien. i popr. 2001.
 68. T. Łuba, B. Zbierzchowski: Układy logiczne. 2002.
 69. T. Łuba, B. Zbierzchowski: Układy Logiczne. Wyd. II. 2005.
 70. B. Mażbic-Kulma, M. Pelc, H. Spustek: Matematyka w zadaniach i przykładach dla studentów zaocznych. 2002.
 71. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. 1998.
 72. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 2. 1998.
 73. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 3. 1999.
 74. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 4. 2000.
 75. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 5. 2001.
 76. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 6. 2002.
 77. Z. Mikołejko: Elementy filozofii.Wyd. 7 popr. 2008.
 78. Z. Nahorski: Metoda najmniejszych kwadratów. Cz. 1, 2. 1999.
 79. Nawrocki: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. 2002.
 80. Nowak, M. Romaniuk, O. Hryniewicz: Komputerowe metody statystyki matematycznej w przykładach i zadaniach. 2003.
 81. Oleksyn: Ekonomia. Zarys wykładu. 1999.
 82. L. Oleksyn: Ekonomia. Zarys wykładu. Wyd. 2. 2000.
 83. L. Oleksyn: Ekonomia. Zarys wykładu. Wyd. 3. 2001.
 84. L. Oleksyn: Istota, zakres i cechy rachunku kosztów. 1999.
 85. L. Oleksyn: Istota, zakres i cechy rachunku kosztów. Wyd. 2. 2000.
 86. L. Oleksyn: Zadania rachunku kosztów w zarządzaniu. 1999.
 87. L. Oleksyn: Zadania rachunku kosztów w zarządzaniu. Wyd. 2. 2000.
 88. L. Oleksyn: Problemy pomiaru i ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie. 2000.
 89. J. W. Owsiński: Wykład z metod analizy danych. 2003.
 90. J. Owsiński: Wprowadzenie do wyszukiwania informacji tekstowych: modele, techniki, zasadnicze zagadnienia. 2014.
 91. Paszyński: Wybrane problemy współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. 2001.
 92. Z. Pencak: Inżynieria sieci telekomunikacyjnych. Podstawy teoretyczne. Cz. 1, 2. 2000.
 93. Z. Pencak: Inżynieria sieci telekomunikacyjnych. Wyd. 2 zmien. i popr. 2001.
 94. Z. Pencak: Inżynieria sieci telekomunikacyjnych. Wyd. 3 zmien. i popr. 2001.
 95. Z. Pencak: Inżynieria sieci telekomunikacyjnych. Wyd. 4 zmien. i popr. 2002.
 96. Piasecki: Logistyka. 2002.
 97. Piasecki: Podstawy Logistyki. 2005.
 98. B. Siemiątkowska, Quoc Thanh Nguyen: Java, podstawy oprogramowania. 2006.
 99. H. Spustek: Elementy informatyki. 2000.
 100. H. Spustek: Elementy informatyki. Wyd. 2. 2000.
 101. H. Spustek, J. Grzyb: Informatyka – Algorytmy. Wstęp do programowania. 2002.
 102. Z. Stachowiak: Ekonomia. 1998.
 103. Z. Stachowiak: Ekonomia. Zarys podstawowych problemów. Wyd. 2. 2000.
 104. B. Stefanowicz: Systemy eksperckie. Przewodnik. 2000.
 105. B. Stefanowicz: Systemy eksperckie. Przewodnik. Wyd. 2. 2001.
 106. B. Stefanowicz: Systemy eksperckie. Przewodnik. Wyd. 3. 2003.
 107. B. Stefanowicz: Sztuczna inteligencja. Systemy eksperckie. Przewodnik. Wyd. 4. 2015.
 108. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Ćwiczenia z bazy danych Microsoft Access 97. 1999.
 109. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Ćwiczenia z bazy danych Microsoft Access 97. Wyd. 2. 1999.
 110. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access 2000. Laboratorium. 2000.
 111. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access 2000. Laboratorium. Wyd. 2 popr. 2001.
 112. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access. 2003.
 113. J. Szmidt, M. Misztal: Wstęp do kryptologii. 2001.
 114. J. Szmidt, M. Misztal: Wstęp do kryptologii. Wyd. 2 popr. 2002.
 115. J. Szmidt, M. Misztal: Wstęp do kryptologii. Wyd. 3. 2004.
 116. A. Szydłowski: Zarządzanie innowacjami i postępem technicznym. 2000.
 117. K. Trojanowski: Metaheurystyki – Materiały pomocnicze do „Metaheurystyki – Laboratorium”. 2003.
 118. K. Trojanowski: Metaheurystyki praktycznie. 2005.
 119. K. Trojanowski: Metaheurystyki praktycznie. Wyd. 2, popr. 2008.
 120. M. Wrażeń, J. Jarmakiewicz: Sieci i systemy telekomunikacyjne. 2001.
 121. M. Wrażeń, J. Jarmakiewicz: Sieci i systemy telekomunikacyjne. Wyd. 2. 2003.
 122. A. Żochowski: L E M Laboratorium eksperymentów matematycznych. 1999.
 123. A. Żochowski: L E M Laboratorium eksperymentów matematycznych. Wyd. 2. 2000.

Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania:

 1. Współczesne Problemy Zarządzania. 2008.
 2. Współczesne Problemy Zarządzania. 2009.
 3. Współczesne Problemy Zarządzania. 2010.
 4. Współczesne Problemy Zarządzania. 2011.
 5. Współczesne Problemy Zarządzania. 2012.
 6. Współczesne Problemy Zarządzania. 2013.
 7. Współczesne Problemy Zarządzania. 2014.
 8. Współczesne Problemy Zarządzania. 2015.
 9. Współczesne Problemy Zarządzania. 2016.
 10. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 1. 2017.
 11. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 2. 2017.
 12. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 1. 2018.
 13. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 2. 2018.
 1. A. Jaźwińska, Z. Ludwiniak: Grafika WIT, Inauguracje 2013-2016. 2017.
 2. A. Jaźwińska: Pejzaż macedoński. 2016.
 3. A. Jaźwińska: Kreska i kolor. 2017.
 4. A. Jaźwińska: Światło i kolor. 2018.
 5. A. Jaźwińska: Morze możliwości. 2018.
 6. A. Kłos: Mistrz i uczeń prace wykładowców i studentów kierunku Grafika WIT. Katalog wystawy. 2013.
 7. A. Kłos: Współczesna sztuka peruwiańska. 2019.
 8. M. Kurpik: Mieczysław Wasilewski PLAKAT & … . 2018.
 9. M. Kurpik: Mieczysław Wasilewski POSTER&… . 2018.
 10. D. Mlącki: Wykładowcy Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania kierunek Grafika w Galerii Korekta. 2019.
 11. D. Mlącki: Tajemnica drugiej strony. 2019.
 12. M. Krawczak: Profesor Kulikowski. Wydanie jubileuszowe. 2008.
 13. K. Mańczak: X-lecie WSISiZ. 2007.
 14. R. Strent, M. Sobocińska-Kiss: UpGrowth 2014/2015 najlepsze dyplomy WIT. 2016.
 15. R. Strent, M. Sobocińska-Kiss: UpGrowth 2015/2016 najlepsze dyplomy WIT. 2017.
 16. R. Strent, M. Sobocińska-Kiss: UpGrowth 2016/2017 najlepsze dyplomy WIT. 2018.
 17. R. Strent, M. Sobocińska-Kiss: UpGrowth 2017/2018 najlepsze dyplomy WIT. 2019.