Podręczniki

 1. W. Arczewska: Bazy danych Oracle. Wybrane zagadnienia. 1998;
 2. W. Arczewska: Bazy danych Oracle. Wybrane zagadnienia. Wyd. 2. 1999.
 3. W. Arczewska: Bazy danych Oracle. Wybrane zagadnienia. Wyd. 3. 2001.
 4. W. Arczewska: Wstęp do bazy danych Oracle. 2003.
 5. M. Barszczewski: Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi. 2000.
 6. M. Barszczewski: Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi.  Wyd. 2. 2001.
 7. M. Barszczewski: Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi. Wyd. 3. 2002.
 8. Bluemke: Inżynieria oprogramowania. 2000.
 9. Bluemke: Inżynieria oprogramowania. Wyd. 2. 2001.
 10. Bluemke: Inżynieria oprogramowania. Wyd. 3. 2003.
 11. Bobecka, P. Grzegorzewski, J. Pusz: Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. 2001.
 12. Bobecka, P. Grzegorzewski, J. Pusz: Zadania z rachunku prawdopodobieństwa i statystyki. Wyd. 2. 2003.
 13. Borkowski, M. Dyrda, L. Kanarski, B. Rokicki: Wybrane problemy psychologii organizacji. O konflikcie i negocjacjach. 2000.
 14. S. Bożek, P. Cholajda, G.Szkatuła: Wstęp do bazy danych MS Access dla Windows 95. 1998.
 15. P. Cholajda: Systemy informatyczne w MS ACCESS 97 PL. 1999.
 16. B. Dąbrowski: Przewodnik do nauki przedmiotu „ Ubezpieczenia gospodarcze”. 2002.
 17. Doros: Przetwarzanie obrazów. Materiały pomocnicze. Cz. 1, 2.1999.
 18. Doros: Przetwarzanie obrazów. Materiały pomocnicze. Wyd. 2. 2000.
 19. Doros: Przetwarzanie obrazów. Materiały pomocnicze. Wyd. 3 popr. 2001.
 20. M. Doros: Przetwarzanie obrazów. Materiały pomocnicze. Wyd. 4 popr. 2002.
 21. M. Doros: Przetwarzanie obrazów. Wyd. 5. 2003.
 22. M. Doros: Przetwarzanie obrazów. Wyd. 6. 2005.
 23. M. Doros, A. Korzyńska, M. Przytulska, H. Goszczyńska: Przetwarzanie obrazów – Materiały pomocnicze do ćwiczeń. 2004.
 24. M. Doros, A. Korzyńska, M. Przytulska, H. Goszczyńska: Przetwarzanie obrazów – Ćwiczenia Laboratoryjne. 2008.
 25. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. 2001.
 26. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. 2 zmien. i popr. 2001.
 27. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. 3 zmien. i popr. 2002.
 28. P. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. 4. 2003.
 29. P. Grzegorzewski, K. Bobecka, A. Dembińska, J. Pusz: Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka. Wyd. 5, popr. 2008.
 30. Gutenbaum: Podstawy modelowania matematycznego. Część A. Modele statyczne. 2000.
 31. J.Gutenbaum: Podstawy modelowania matematycznego.Część B. Modele dynamiczne. 2001.
 32. O. Hryniewicz: Wykłady ze statystyki. 1999.
 33. O. Hryniewicz: Wykłady ze statystyki. Wyd. 2. 2000.
 34. O. Hryniewicz: Wykłady ze statystyki. Wyd. 3. 2001.
 35. O. Hryniewicz: Wykłady ze statystyki dla studentów informatycznych technik zarządzania. 2004.
 36. Jarmakiewicz: Sieci teleinformatyczne. Cz. 1, 2. 2000.
 37. Jarmakiewicz: Sieci teleinformatyczne. Cz. 1, 2. Wyd. 2. 2001.
 38. J. Jarmakiewicz: Protokoły sieci teleinformatycznych. 2002.
 39. J. Jarmakiewicz: Protokoły sieci teleinformatycznych. Wyd. 2. 2003.
 40. Kaliszewski, D. Podkopaev: Komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji: ujęcie wielokryterialne. 2010.
 41. B. Kamiński: Komputerowe przygotowanie publikacji. 2002.
 42. B. Kamiński: Komputerowe przygotowanie publikacji. Wyd. II. 2005.
 43. T. Kamiński: Strategie w działalności przedsiębiorstwa. 2003.
 44. P. Krzywina: Prawne aspekty tworzenia przedsiębiorstwa. 2001.
 45. Lasek, B. Otmianowski: BPMNR – standard opisywania procesów biznesowych. Budowa modeli procesów BPMN w iGrafxTM. 2007.
 46. M. Lasek, B. Otmianowski, M. Pęczkowski: Modelowanie, analiza oraz zarządzanie procesami biznesowymi na potrzeby metodologii Six Sigma z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: iGrafxTM   FlowCharter, iGrafxTM    Process for SixSigma, iGrafxTM  Process Central. 2005.
 47. M. Lasek, B. Otmianowski, M. Pęczkowski: Modelowanie, analiza oraz zarządzanie procesami biznesowymi na potrzeby metodologii SixSigma z wykorzystaniem narzędzi informatycznych: iGrafxTM   FlowCharter, iGrafxTM    Process, iGrafxTM  Process for SixSigma, iGrafxTM Process Central. 2015.
 48. Lasek, M. Pęczkowski, B. Otmianowski: Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów: iGrafx Process 2000 for Six Sigma / i Grafx FlowCharter 2000 Professional PL. 2002.
 49. Lasek, M. Peczkowski, B. Otmianowski: Analiza procesów biznesowych z wykorzystaniem programów: iGrafx Process 2000 for Six Sigma / iGrafx FlowCharter 2000 Professional PL. Wyd. 2. 2003.
 50. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. 2001.
 51. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. Wyd. 2. 2002.
 52. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów. 2002.
 53. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. Wyd. 3. 2003.
 54. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów.. Wyd. 2. 2003.
 55. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. I: Kombinatoryka. Wyd. 4. 2005.
 56. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej. Cz. II: Teoria grafów. Wyd. 3. 2005.
 57. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej – Cz. I – Kombinatoryka. Wyd. 5, popr. 2008.
 58. M. Libura, J. Sikorski: Wykłady z matematyki dyskretnej – Cz. II – Teoria grafów. Wyd. 4, popr. 2008.
 59. Liderman: Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych. 2000.
 60. Liderman: Bezpieczeństwo informacji w systemach informatycznych. Wyd. 2. 2001.
 61. Liderman: Bezpieczeństwo teleinformatyczne. 2002.
 62. K. Liderman: Bezpieczeństwo teleinformatyczne. Wyd. 2. 2003.
 63. T. Łuba: Podstawy układów logicznych. 1998.
 64. T. Łuba: Podstawy układów logicznych. Wyd. 2. 1999.
 65. T. Łuba: Synteza układów logicznych. Wyd. 2. 2000.
 66. T. Łuba: Podstawy układów logicznych. Wyd. 3. 2000.
 67. T. Łuba: Synteza układów logicznych. Wyd. 2 zmien. i popr. 2001.
 68. T. Łuba, B. Zbierzchowski: Układy logiczne. 2002.
 69. T. Łuba, B. Zbierzchowski: Układy Logiczne. Wyd. II. 2005.
 70. B. Mażbic-Kulma, M. Pelc, H. Spustek: Matematyka w zadaniach i przykładach dla studentów zaocznych. 2002.
 71. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. 1998.
 72. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 2. 1998.
 73. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 3. 1999.
 74. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 4. 2000.
 75. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 5. 2001.
 76. Z. Mikołejko: Elementy filozofii. Wyd. 6. 2002.
 77. Z. Mikołejko: Elementy filozofii.Wyd. 7 popr. 2008.
 78. Z. Nahorski: Metoda najmniejszych kwadratów. Cz. 1, 2. 1999.
 79. Nawrocki: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. 2002.
 80. Nowak, M. Romaniuk, O. Hryniewicz: Komputerowe metody statystyki matematycznej w przykładach i zadaniach. 2003.
 81. Oleksyn: Ekonomia. Zarys wykładu. 1999.
 82. L. Oleksyn: Ekonomia. Zarys wykładu. Wyd. 2. 2000.
 83. L. Oleksyn: Ekonomia. Zarys wykładu. Wyd. 3. 2001.
 84. L. Oleksyn: Istota, zakres i cechy rachunku kosztów. 1999.
 85. L. Oleksyn: Istota, zakres i cechy rachunku kosztów. Wyd. 2. 2000.
 86. L. Oleksyn: Zadania rachunku kosztów w zarządzaniu. 1999.
 87. L. Oleksyn: Zadania rachunku kosztów w zarządzaniu. Wyd. 2. 2000.
 88. L. Oleksyn: Problemy pomiaru i ewidencji kosztów w przedsiębiorstwie. 2000.
 89. J. W. Owsiński: Wykład z metod analizy danych. 2003.
 90. J. Owsiński: Wprowadzenie do wyszukiwania informacji tekstowych: modele, techniki, zasadnicze zagadnienia. 2014.
 91. Paszyński: Wybrane problemy współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. 2001.
 92. Z. Pencak: Inżynieria sieci telekomunikacyjnych. Podstawy teoretyczne. Cz. 1, 2. 2000.
 93. Z. Pencak: Inżynieria sieci telekomunikacyjnych. Wyd. 2 zmien. i popr. 2001.
 94. Z. Pencak: Inżynieria sieci telekomunikacyjnych. Wyd. 3 zmien. i popr. 2001.
 95. Z. Pencak: Inżynieria sieci telekomunikacyjnych. Wyd. 4 zmien. i popr. 2002.
 96. Piasecki: Logistyka. 2002.
 97. Piasecki: Podstawy Logistyki. 2005.
 98. B. Siemiątkowska, Quoc Thanh Nguyen: Java, podstawy oprogramowania. 2006.
 99. H. Spustek: Elementy informatyki. 2000.
 100. H. Spustek: Elementy informatyki. Wyd. 2. 2000.
 101. H. Spustek, J. Grzyb: Informatyka – Algorytmy. Wstęp do programowania. 2002.
 102. Z. Stachowiak: Ekonomia. 1998.
 103. Z. Stachowiak: Ekonomia. Zarys podstawowych problemów. Wyd. 2. 2000.
 104. B. Stefanowicz: Systemy eksperckie. Przewodnik. 2000.
 105. B. Stefanowicz: Systemy eksperckie. Przewodnik. Wyd. 2. 2001.
 106. B. Stefanowicz: Systemy eksperckie. Przewodnik. Wyd. 3. 2003.
 107. B. Stefanowicz: Sztuczna inteligencja. Systemy eksperckie. Przewodnik. Wyd. 4. 2015.
 108. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Ćwiczenia z bazy danych Microsoft Access 97. 1999.
 109. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Ćwiczenia z bazy danych Microsoft Access 97. Wyd. 2. 1999.
 110. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access 2000. Laboratorium. 2000.
 111. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access 2000. Laboratorium. Wyd. 2 popr. 2001.
 112. G. Szkatuła, A. Pogorzelec: Tworzenie relacyjnych baz danych z zastosowaniem Microsoft Access. 2003.
 113. J. Szmidt, M. Misztal: Wstęp do kryptologii. 2001.
 114. J. Szmidt, M. Misztal: Wstęp do kryptologii. Wyd. 2 popr. 2002.
 115. J. Szmidt, M. Misztal: Wstęp do kryptologii. Wyd. 3. 2004.
 116. A. Szydłowski: Zarządzanie innowacjami i postępem technicznym. 2000.
 117. K. Trojanowski: Metaheurystyki – Materiały pomocnicze do „Metaheurystyki – Laboratorium”. 2003.
 118. K. Trojanowski: Metaheurystyki praktycznie. 2005.
 119. K. Trojanowski: Metaheurystyki praktycznie. Wyd. 2, popr. 2008.
 120. M. Wrażeń, J. Jarmakiewicz: Sieci i systemy telekomunikacyjne. 2001.
 121. M. Wrażeń, J. Jarmakiewicz: Sieci i systemy telekomunikacyjne. Wyd. 2. 2003.
 122. A. Żochowski: L E M Laboratorium eksperymentów matematycznych. 1999.
 123. A. Żochowski: L E M Laboratorium eksperymentów matematycznych. Wyd. 2. 2000.