Serie wydawnicze

Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania:

Współczesne Problemy Zarządzania

 1. Współczesne Problemy Zarządzania. 2008.
 2. Współczesne Problemy Zarządzania. 2009.
 3. Współczesne Problemy Zarządzania. 2010.
 4. Współczesne Problemy Zarządzania. 2011.
 5. Współczesne Problemy Zarządzania. 2012.
 6. Współczesne Problemy Zarządzania. 2013.
 7. Współczesne Problemy Zarządzania. 2014.
 8. Współczesne Problemy Zarządzania. 2015.
 9. Współczesne Problemy Zarządzania. 2016.
 10. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 1. 2017.
 11. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 2. 2017.
 12. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 1. 2018.
 13. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 2. 2018.
 14. Współczesne Problemy Zarządzania. Zeszyt 1. 2019.

Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets

 1. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 1. 2004.
 2. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 2. 2004.
 3. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 3. 2006.
 4. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 4. 2007.
 5. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 5. 2007.
 6. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 6. 2008.
 7. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 7. 2008.
 8. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 8. 2010.
 9. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 9. 2011.
 10. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 10. 2013.
 11. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 11. 2014.
 12. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 12. 2016.
 13. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 13. 2017.
 14. K. Atanassov, J. Kacprzyk, M. Krawczak, E. Szmidt (Eds.): Issues in Intuitionistic Fuzzy Set and Generalized Nets, Volume 14. 2018.