O wydawnictwie WIT

Wydawnictwo WIT Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania zostało założone w 1996 roku.

Od 2011 r. używana jest nazwa Wydawnictwo WIT.

Oferta Wydawnictwa WIT jest ściśle powiązana z prowadzonymi przez uczelnię kierunkami studiów: administracja, grafika, informatyka, informatyczne techniki zarządzania i zarządzanie. Stąd też tematyka wydawanych książek obejmuje następujące dziedziny:

  • nauki inżynieryjno-techniczne w zakresie technologii informatycznych
  • nauki społeczne w zakresie zarządzania i administracji
  • sztuki w zakresie sztuki plastyczne,

W zakres działalności Wydawnictwa WIT wchodzi publikowanie skryptów i podręczników akademickich, periodyków naukowych oraz rozpraw i monografii.

Publikowane pozycje mają uznany na specjalistycznym rynku księgarskim wysoki poziom merytoryczny i edytorski. Ich odbiorcami są przede wszystkim pracownicy naukowi, specjaliści z różnych dziedzin oraz studenci kierunków i specjalności prowadzonych na uczelni.

Prace naukowe, których autorami są pracownicy naukowi i wykładowcy WSISiZ publikowane są w ramach następujących serii wydawniczych:

  • Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets
  • Współczesne Problemy Zarządzania
  • Grafika WIT

W 2008 roku seria wydawnicza Issues in Intuitionistic fuzzy sets and generalized nets została zaakceptowana przez naukową bazę danych Zentralblatt MATH.

W 2019 roku w 59. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek - Najpiękniejsze Ksiażki Roku 2018 Wydawnictwo WIT, jako współwydawca, otrzymało wyróżnienie w kategorii VII: Albumy, za książkę: Mieczysław Wasilewski. Plakat &…