Monografie

 1. K. Atanassov: On some Pascal’s Like Triangles.2015.
 2. K. Atanassov, G. Gluhchev, S. Hadjitodorov, J. Kacprzyk, A. Shannon, E. Szmidt, V. Vassilev: Generalized Nets Decision Making and Pattern Recognition. 2006.
 3. M. Bereziński (red.): Polska szkoła wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego. 2004.
 4. W. Ciechanowicz: Bioenergia a energia jądrowa. 2001.
 5. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski (red.): Ogniwa paliwowe i biomasa lignocelulozowa szansą rozwoju wsi i miast. 2003.
 6. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski (red.): Paliwa i energia XXI wieku szansą rozwoju wsi i miast. 2006.
 7. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski: Paliwa I generator energii wspólnot wodorowych. 2007.
 8. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski: Trasformacja Cywilizacji z Ery Ognia do Ekonomii Wodoru i Metanolu. 2010.
 9. W. Ciechanowicz, S. Szczukowski: Trasformacja Cywilizacji do Ekonomii Wodoru i Metanolu Szansą Rozwoju Polski. 2012.
 10. B. Gulbicka: Analiza spożycia żywności w Polsce i Unii Europejskiej. 2002.
 11. B. Gulbicka: Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej – Cz. I. 2004.
 12. B. Gulbicka, M. Kwasek: Problemy wyżywienia ludności w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej – Cz. II. 2005.
 13. P. Holnicki, Z. Nahorski, A. Żochowski: Modelowanie procesów środowiska naturalnego. 2000.
 14. J. Hołubiec (red.): Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. 1999.
 15. J. Hołubiec(red.): Współczesne problemy zarządzania. 2001.
 16. L. Klukowski: Optymalizacja decyzji w zarządzaniu instrumentami dłużnymi Skarbu Państwa. 2003.
 17. R. Kulikowski, Z. Nahorski, J.W. Owsiński, eds.: Modelling of Economic Transition Phenomena. 2001.
 18. M. Krawczak, J. Hołubiec, red.: Analiza systemowa w finansach i zarządzaniu. Wybrane problemy. Tom 2. 2000.
 19. M. Krawczak, S. Sotirov, K. Atanassov: Multilayer Neural Networks and Generalized Nets. 2010.
 20. M. Libura, J. Sikorski: Matematyka dyskretna część I – Kombinatoryka. 2017.
 21. M. Libura, J. Sikorski: Matematyka dyskretna część II – Teoria grafów. 2017.
 22. J. Malinowski: Algorytmy wyznaczania niezawodności systemów sieciowych o wybranych typach struktur. 2005.
 23. E. Michalewski: Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania. 2003.
 24. E. Michalewski: Wspomagane komputerowo diagnoza i projektowanie systemów informacyjnych zarządzania.Wyd. 2, uzupełnione. 2008.
 25. J. Pach: Eksport polskich inwestycji zagranicznych po 1990 r. 2001.
 26. J. Pach: Oddziaływanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych na postęp techniczny na przykładzie Polski. 2001.
 27. M. Paszyński: Wybrane problemy współczesnych międzynarodowych stosunków gospodarczych. 2001.
 28. A. Shannon, K. Atanassov, D. Orozova, M. Krawczak, E. Sotirova, P. Melo-Pinto, I. Petrounias, T. Kim: Generalized Nets and Information Flow within a University. 2007.