Innowacyjne projekty

Jesteśmy liderem w realizacji innowacyjnych projektów współfinansowanych ze środków UE i Ministerstwa właściwego ds. Szkolnictwa Wyższego. Angażujemy się w różnorodne działania, które mają na celu podniesienie jakości kształcenia, rozwój kompetencji cyfrowych, wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju technologii, a także promowanie nauki i innowacji.

Projekt Ministerstwa

Model Systemu Teleopieki nad Osobami Starszymi (M-STOS)

2022

Strona projektu

Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa
Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje
Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa

Projekty UE

Nowe horyzonty - Nowe specjalności

2019 - 2023

Strona projektu

Technologie Oracle w biznesie na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania - studia dualne w WSISiZ

2019 - 2023

Strona projektu

Trzeci Wymiar Grafiki

2019 - 2021

Strona projektu

Zintegrowany Program Rozwoju WSISIZ

2018 - 2021

Strona projektu

Rozwój ABK szansą na lepszy start studentów WSISiZ w Warszawie

2016 - 2019

Strona projektu

Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ

2014 - 2015

Strona projektu

Inżynier informatyk - Pewniak na rynku pracy

2012-2015

Strona projektu

Nowoczesne zarządzanie WSISiZ

2012-2014

Strona projektu

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) – Administracja

2010-2014

Strona projektu

WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW) – Grafika

2009-2013

Strona projektu

Innowacyjne zarządzanie systemem B+R w jednostkach naukowych

2009-2011

Zadania projektu: prowadzenie innowacyjnych studiów podyplomowych dla pracowników jednostek naukowych w tym: 5 paneli z udziałem wykładowców/ekspertów z zagranicy), prowadzenie szkoleń dla pracowników jednostek naukowych, trzy publikacje książkowe.

Mapy dostępnych sieci bezprzewodowych Warszawy i okolic

2009-2010

Stworzenie map dostępnych sieci bezprzewodowych (w stardardzie 2.4GHz) na terenie Warszawy i w okolicach. Przeprowadzone badania pozwoliły na stworzenie map: dostępności/zasięgi sieci WiFi, jakości dostępnych sieci WiFi, bezpieczeństwa sieci WiFi.

Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.