Zaawansowane multimedia

Specjalność na studiach magisterskich na kierunku Grafika

Co uzyskują absolwenci??

Specjalność Zaawansowane multimedia przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności w grafice 3D, filmie, animacji i projektowaniu gier komputerowych.

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • formułowania koncepcji artystycznych, wyboru środków ekspresji i realizacji tych koncepcji w obszarze sztuki multimedialnej
  • wzorców i sposobów rozwijania umiejętności kreatywnych, umożliwiających swobodną i niezależną wypowiedź artystyczną z użyciem nowoczesnych środków przekazu
  • poszukiwania oryginalnych form wyrazu opartych na samodzielnym rozwijaniu umiejętności warsztatowych w obszarze kreacji wirtualnych przestrzeni i obiektów 3D
  • posługiwania się technikami cyfrowymi przy realizacji prac artystycznych w obszarze grafiki 3D
  • kreowania form animowanych, interaktywnych i filmowych z użyciem profesjonalnych pakietów oprogramowania
  • projektowania scenografii i postaci w grach komputerowych za pomocą narzędzi modelowania 3D, rzeźbienia cyfrowego i silników gier komputerowych

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach grafików i projektantów w agencjach reklamowych, studiach graficznych, firmach zajmujących się produkcją filmową, telewizyjną i gier komputerowych.