Studia podyplomowe na kierunku

Analityk systemów IT

2
semestry
2 semestry

Zasady kwalifikacji:

Absolwenci studiów co najmniej I stopnia są kwalifikowani na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatów.

Dlaczego warto wybrać

Firmy informatyczne poszukują skutecznych architektów, analityków i projektantów systemów IT. Ich praca ma nierzadko decydujące znaczenie dla większości projektów informatycznych. Studia podyplomowe umożliwiają nabycie umiejętności określania i opisywania wymagań, znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy systemów.

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają tajniki pracy analityków i projektantów systemów informatycznych obejmujące m.in. następujące elementy:

 • znajomość standardu UML
 • znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań
 • znajomość zagadnień inżynierii procesów
 • umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN
 • znajomość notacji Barkera w zakresie analizy systemów
 • umiejętność posługiwania się środowiskiem R
 • umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem

Adresaci studiów

Studia skierowane są do analityków, architektów, projektantów, testerów, menedżerów IT oraz wszystkich osób przygotowujących się do zdobycia umiejętności w zakresie inżynierii wymagań oraz technik analizy, modelowania i projektowania systemów informatycznych.

inżynieria wymagań, techniki analizy, modelowania i projektowania systemów informatycznych

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na analityków
 • kandydatów na projektantów systemów IT
 • kierowników jednostek organizacyjnych IT, ich zastępców
 • kierowników oraz pracowników działów IT
 • specjalistów inżynierii procesów
 • doradców i konsultantów
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie w obszarze IT

Czas trwania studiów

dwa semestry, 200 godzin zajęć , Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Analityk systemów IT 5 200 zł 4 x 1350 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2023 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2024 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2023 r.
II do 10.11.2023 r.
III do 10.12.2023 r.
IV do 10.01.2024 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2024 r.
II do 10.04.2024 r.
II do 10.05.2024 r.
IV do 10.06.2024 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2023/2024 studentów rozpoczynających studia w październiku 2023 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.