Centrum IT

WIT oddaje do dyspozycji studentów jedno z najnowocześniejszych centrów komputerowych na polskich uczelniach.

Każde laboratorium jest podłączone do sieci lokalnej oraz Internetu. WIT dysponuje siecią WAN, wykorzystującą najnowocześniejszą technologię Gibabit Ethernet. Uczelnia posiada dziewięć niezależnych łączy do Internetu, a ich całkowita przepustowość wynosi ponad 2 Gb/s i jest jedną z najszybszych sieci uczelnianych w Polsce.

Sieć komputerowa WIT obsługiwana jest przez 43 serwery, a dodatkowo obejmuje dwa budynki połączone światłowodami. Cała sieć szkoły jest monitorowana za pomocą specjalistycznego oprogramowania działającego w czasie rzeczywistym, a łącza wykorzystują protokół dynamicznego routingu BGP.

Główny serwer WIT obsługuje ponad 5000 aktywnych kont i na swoich dyskach (15 TB) przechowuje ponad 50 milionów plików.

Użytkownicy sieci WIT uważają, że sieć ta może być stawiana jako wzór rozwiązań informatycznych w dużych instytucjach.

23
Laboratoriów
600
Komputerów
30
Serwery
3
Niezależnych łączy do Internetu
5000+
Aktywnych kont
50 mln.
Plików

Laboratoria komputerowe WIT dysponują oprogramowaniem firm:

 • Microsoft – jesteśmy uczestnikami programów Microsoft MSDN AA, OVS; oprogramowanie: systemy operacyjne z serii Windows, narzędzia developerskie Visual Studio, serwery Windows, serwer MSSQL, Office 365, Microsoft Office 2016
 • RedHat Linux – oprogramowanie: Fedora CORE 27
 • Oracle – program OAI; oprogramowanie: Oracle Database 12, Oracle APEX, Java SDK
 • Corel – program CLP; oprogramowanie: Corel Draw, Corel iGrafix Process
 • IBM – program: IBM Scholars Program, Ariadna; oprogramowanie: WebSphere Application Server WebSphere Studio, DB2 Universal Database, Rational Suite Enterprise, CPLEX
 • Adobe – oprogramowanie: Adobe Creative Cloud 2018
 • Autodesk – oprogramowanie: AutoCAD, 3D Studio, Maya, Combustion
 • MapInfo – oprogramowanie: Mapinfo
 • MAAD – oprogramowanie: Micro Saint
 • Scilab Group – oprogramowanie: SCILAB
 • QUARK – oprogramowanie: QUARK
 • Visual Paradigm
 • Maxon – oprogramowanie: Cinema 4D
 • Pixologic – oprogramowanie: ZBrush

Każdy student ma do swojej dyspozycji uczelniane konto. Konto to nie tylko poczta e-mail, komunikator jabber, ale i konto shellowe, przeznaczone do pracy zdalnej. Użytkownik sieci WIT ma do dyspozycji swój dysk sieciowy, może tworzyć strony WWW, ma możliwość użytkowania konta zarówno z sieci uczelni jak również spoza niej. Do dyspozycji studentów jest również serwer pracy zdalnej alexander gdzie można korzystać z aplikacji typu Microsoft Visual Studio. Użytkownicy mają również dostęp do dwóch drukarek sieciowych.