Centrum IT

WIT oddaje do dyspozycji studentów jedno z najnowocześniejszych centrów komputerowych na polskich uczelniach.

Sieć WIT jest jedną z najszybszych sieci uczelnianych w Polsce. Każde laboratorium jest podłączone do sieci szkieletowej WIT za pomocą łącza 2×10Gb. Studenci korzystają również z sieci WiFi.

Łącza internetowe są obsługiwane przez 4. niezależnych operatorów, a ich maksymalna przepustowość wynosi 10 Gb/s. Cała sieć jest monitorowana za pomocą specjalistycznego oprogramowania, a łącza wykorzystują protokół dynamicznego routingu BGP.

W sieci WIT pracują 44 serwery. Główny serwer obsługuje ponad 5000 aktywnych kont i na swoich dyskach (15 TB) przechowuje ponad 50000000 plików.

Użytkownicy sieci WIT uważają, że sieć ta może być stawiana jako wzór rozwiązań informatycznych w dużych instytucjach.

23
Laboratoria
600
Komputerów
44
Serwery
10 Gb/s
Przepustowość
5000+
Użytkowników
50 mln.
Plików

Laboratoria komputerowe WIT dysponują oprogramowaniem firm:

 • Microsoft – jesteśmy uczestnikami programów Microsoft MSDN AA, OVS; oprogramowanie: systemy operacyjne z serii Windows, narzędzia developerskie Visual Studio, serwery Windows, serwer MSSQL, Office 365, Microsoft Office
 • RedHat Linux – oprogramowanie: Fedora CORE
 • Oracle – program OAI; oprogramowanie: Oracle Database 12, Oracle APEX, Java SDK
 • Corel – program CLP; oprogramowanie: Corel Draw, Corel iGrafix Process
 • IBM – program: IBM Scholars Program, Ariadna; oprogramowanie: WebSphere Application Server WebSphere Studio, DB2 Universal Database, Rational Suite Enterprise, CPLEX
 • Adobe – oprogramowanie: Adobe Creative Cloud 2020
 • Autodesk – oprogramowanie: AutoCAD, 3D Studio, Maya, Combustion
 • MapInfo – oprogramowanie: Mapinfo
 • MAAD – oprogramowanie: Micro Saint
 • Scilab Group – oprogramowanie: SCILAB
 • QUARK – oprogramowanie: QUARK
 • Visual Paradigm
 • Maxon – oprogramowanie: Cinema 4D
 • Pixologic – oprogramowanie: ZBrush

Każdy student ma do swojej dyspozycji uczelniane konto w sieci WIT. Takie konto, to nie tylko poczta e-mail, komunikator Teams, ale i konto na zdalnym pulpicie lub shell. Użytkownik sieci WIT ma do dyspozycji swój dysk sieciowy, może publikować strony WWW, ma możliwość użytkowania konta zarówno z sieci uczelni jak również spoza niej. Do dyspozycji studentów jest serwer pracy zdalnej, gdzie można korzystać z aplikacji typu Microsoft Visual Studio. Użytkownicy mają również dostęp do drukarek sieciowych.