Centrum IT

Akademia WIT w Warszawie oddaje do dyspozycji studentów jedno z najnowocześniejszych centrów komputerowych na polskich uczelniach.

Sieć WIT jest jedną z najszybszych sieci uczelnianych w Polsce. Każde laboratorium jest podłączone do sieci szkieletowej WIT za pomocą łącza 2×10Gb. Studenci korzystają również z sieci WiFi.

Łącza internetowe są obsługiwane przez 4. niezależnych operatorów, a ich maksymalna przepustowość wynosi 10 Gb/s. Cała sieć jest monitorowana za pomocą specjalistycznego oprogramowania, a łącza wykorzystują protokół dynamicznego routingu BGP.

W sieci WIT pracują 44 serwery. Główny serwer obsługuje ponad 5000 aktywnych kont i na swoich dyskach (15 TB) przechowuje ponad 50000000 plików.

Użytkownicy sieci WIT uważają, że sieć ta może być stawiana jako wzór rozwiązań informatycznych w dużych instytucjach.

24
Laboratoria
600+
Komputerów
44
Serwery
5000+
Użytkowników

W laboratoriach komputerowych WIT studenci mają dostęp do profesjonalnego oprogramowania m.in.:

 • Microsoft – oprogramowanie Windows, Office, Office 365, narzędzia developerskie Visual Studio, Azure Dev Tools for Teaching, serwery Windows, serwer MSSQL
 • Oracle – program OAI, oprogramowanie Oracle Database, Oracle APEX, Java SDK
 • Corel – program CLP, oprogramowanie: Corel Draw, Corel iGrafix Process
 • IBM – programy IBM Skills Academy, Ariadna, oprogramowanie: WebSphere, DB2 Universal Database, Rational Suite Enterprise, CPLEX
 • Adobe – oprogramowanie Adobe Creative Cloud
 • Autodesk – oprogramowanie: AutoCAD, 3D Studio, Maya, Combustion
 • MapInfo
 • Alion Science and Techology – oprogramowanie Micro Saint
 • Maxon – oprogramowanie Cinema 4D
 • Scilab
 • Quark
 • Pixologic – oprogramowanie ZBrush
 • Visual Paradigm

Każdy student ma do swojej dyspozycji uczelniane konto w sieci WIT. Takie konto, to nie tylko poczta e-mail, komunikator Teams, ale i konto na zdalnym pulpicie lub shell. Użytkownik sieci WIT ma do dyspozycji swój dysk sieciowy, może publikować strony WWW, ma możliwość użytkowania konta zarówno z sieci uczelni jak również spoza niej. Do dyspozycji studentów jest serwer pracy zdalnej, gdzie można korzystać z aplikacji typu Microsoft Visual Studio. Użytkownicy mają również dostęp do drukarek sieciowych.