Koła naukowe

Koło Naukowe "FOKS"

Studenckie Koło Naukowe "FOKS"

Koło Naukowe "FOKS" to grupa ludzi, której głównym obszarem zainteresowania jest Internet Rzeczy, ale również dążą do tego, żeby wykorzystać wiedzę w celu lepszej przyszłości.

Cele działania

  • Rozwijanie zainteresowań Członków w zakresie nowoczesnych metod projektowania, programowania i testowania systemów informatycznych
  • Poszerzanie wiedzy w kierunku metody analizy danych, sztucznej inteligencji, maszynowego uczenia i Internetu rzeczy (IoT)
  • Udział w konferencjach i konkursach organizowanych przez inne organizacje zajmujące się podobną problematyką

Jak wstąpić w szeregi koła?

Wszystkich zainteresowanych, którzy chcą dołączyć się do koła i wspólnie z nimi działać, to prosimy zgłaszać się na adres mailowy: sknfoks@wit.edu.pl. W razie pytań możecie napisać do obecnych uczestników koła, których można znaleźć na Facebooku: Adam Birkowski, Anastasiya Papko oraz Katarzyna Dzięcioł.

Strona na Facebooku

Koło programistyczne

Opiekun koła: mgr Krzysztof Sęp
Kierunek: Informatyka

Tematyka

Zajmujemy się szeroko pojętym zagadnieniem wytwarzania oprogramowania. Poruszamy tematy takie jak:

  • Techniki i rozwiązania stosowane w programowaniu
  • Problemy algorytmiczne, modelowanie aplikacji
  • Języki komputerowe
  • Narzędzia, biblioteki i technologie
  • Różne aspekty procesu tworzenia i wydawania oprogramowania
  • Inne zagadnienia powiązane z programami komputerowymi: matematyka, elektronika i robotyka

Forma spotkań

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych i trwają tak długo, jak długo są chętni.

Koło przybiera formę dyskusji, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy i konsultacji w projektach uczelnianych i prywatnych. Uczestnicy mogą wygłaszać referaty, często połączone z praktycznymi ćwiczeniami.

Obecność na spotkaniach nie jest obowiązkowa, podobnie jak przygotowywanie referatów.

Na spotkania zapraszamy nie tylko studentów WSISiZ, ale także studentów innych uczelni, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz zainteresowanych uczniów szkół średnich.

Cel

Koło stanowi uzupełnienie programu studiów. Pozwala poszerzyć wiedzę, zdobyć doświadczenie i zaobserwować praktyczne zastosowanie zagadnień teoretycznych poruszanych na zajęciach.

Dzięki dyskusji uczestnicy zyskują unikalną możliwość wymieniania się wiedzą, zapoznawania się z nowymi technologiami, rozwiązaniami i metodami rozwiązywania problemów.

Wzajemna pomoc ułatwia zrozumienie złożonych zagadnień i pozwala przezwyciężyć problemy z realizacją projektów: tak uczelnianych, jak i prywatnych.

Przykładowe tematy

Języki komputerowe: Python, LUA, UML, ECMAScript

Narzędzia: Valgrind, Doxygen, Git, Subversion, PostgreSQL, Bison, Povray

Technologie i biblioteki: Metaprogramowanie w C++, Atmel AVR, Irrlicht, SDL, OpenSSL

Zagadnienia ogólne: Sieci Petriego, Algorytmy ewolucyjne, Akceleracja graficzna w MacOS X, Generowaniu losowych map i modeli dla gier, Zarządzanie pamięcią w systemach operacyjnych, Roboty, Hipergrafy