Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe "KWADRAT"

Studenckie Koło Naukowe Kwadrat działa na kierunku Grafika Akademia WIT

Więcej informacji Kwadrat na Facebooku

Studenckie Koło Naukowe "FOKS"

Koło Naukowe "FOKS" to grupa ludzi, której głównym obszarem zainteresowania jest Internet Rzeczy, ale również dążą do tego, żeby wykorzystać wiedzę w celu lepszej przyszłości.

Więcej informacji FOKS na Facebooku

Koło programistyczne

Zajmujemy się szeroko pojętym zagadnieniem wytwarzania oprogramowania. Poruszamy tematy takie jak:

 • Techniki i rozwiązania stosowane w programowaniu
 • Problemy algorytmiczne, modelowanie aplikacji
 • Języki komputerowe
 • Narzędzia, biblioteki i technologie
 • Różne aspekty procesu tworzenia i wydawania oprogramowania
 • Inne zagadnienia powiązane z programami komputerowymi: matematyka, elektronika i robotyka

Więcej informacji

Studenckie Koło Naukowe "Leader’s Vision"

Celem Koła jest: 

 • wspieranie Studentów naszej Uczelni w zarządzaniu kapitałem ludzkim w swoich organizacjach, głównie w roli menedżerskiej
 • podnoszenie wiedzy o stosowanych praktykach, narzędziach, najlepszych rozwiązaniach w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w branży IT
 • zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z zarządzaniem kapitałem ludzkimi, szczególnie patrzenie na zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy kadry zarządzającej
 • podnoszenie kompetencji menedżerskich studentów poprzez poznanie mechanizmów, dobrych praktyk, funkcjonujących na rynku rozwiązań w zakresie zarządzania ludźmi
 • podnoszenie świadomości studentów w zakresie działań podejmowanych w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach krajowych i międzynarodowych
 • rozbudzanie zainteresowań naukowych i wprowadzenie do pracy naukowej i badawczej
 • pomoc w kształceniu oraz wzbogaceniu kompetencji praktycznych członków Koła
 • integracja środowiska studenckiego zainteresowanego tematyką zarządzania ludźmi
 • promowanie dobrego imienia Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Wydziału Zarządzania oraz Koła Naukowego

Więcej informacji