Koła naukowe

Studenckie Koło Naukowe "FOKS"

Koło Naukowe "FOKS" to grupa ludzi, której głównym obszarem zainteresowania jest Internet Rzeczy, ale również dążą do tego, żeby wykorzystać wiedzę w celu lepszej przyszłości.

Więcej informacji FOKS na Facebooku

Koło programistyczne

Zajmujemy się szeroko pojętym zagadnieniem wytwarzania oprogramowania. Poruszamy tematy takie jak:

 • Techniki i rozwiązania stosowane w programowaniu
 • Problemy algorytmiczne, modelowanie aplikacji
 • Języki komputerowe
 • Narzędzia, biblioteki i technologie
 • Różne aspekty procesu tworzenia i wydawania oprogramowania
 • Inne zagadnienia powiązane z programami komputerowymi: matematyka, elektronika i robotyka

Więcej informacji

Studenckie Koło Naukowe "Leader’s Vision"

Celem Koła jest: 

 • wspieranie Studentów naszej Uczelni w zarządzaniu kapitałem ludzkim w swoich organizacjach, głównie w roli menedżerskiej
 • podnoszenie wiedzy o stosowanych praktykach, narzędziach, najlepszych rozwiązaniach w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w branży IT
 • zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z zarządzaniem kapitałem ludzkimi, szczególnie patrzenie na zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy kadry zarządzającej
 • podnoszenie kompetencji menedżerskich studentów poprzez poznanie mechanizmów, dobrych praktyk, funkcjonujących na rynku rozwiązań w zakresie zarządzania ludźmi
 • podnoszenie świadomości studentów w zakresie działań podejmowanych w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach krajowych i międzynarodowych
 • rozbudzanie zainteresowań naukowych i wprowadzenie do pracy naukowej i badawczej
 • pomoc w kształceniu oraz wzbogaceniu kompetencji praktycznych członków Koła
 • integracja środowiska studenckiego zainteresowanego tematyką zarządzania ludźmi
 • promowanie dobrego imienia Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Wydziału Zarządzania oraz Koła Naukowego

Więcej informacji