Koło programistyczne

Koło programistyczne jest skierowane do osób zainteresowanych technologiami komputerowymi. Opiekunem koła jest mgr inż. Krzysztof Sęp.

Tematyka

Zajmujemy się szeroko pojętym zagadnieniem wytwarzania oprogramowania. Poruszamy tematy takie jak:

  • Techniki i rozwiązania stosowane w programowaniu
  • Problemy algorytmiczne, modelowanie aplikacji
  • Języki komputerowe
  • Narzędzia, biblioteki i technologie
  • Różne aspekty procesu tworzenia i wydawania oprogramowania
  • Inne zagadnienia powiązane z programami komputerowymi: matematyka, elektronika i robotyka

Kalendarz spotkań – semestr zimowy 2021/2022

# Data Godzina Imię i nazwisko Temat
1 9.05.2022 20.15 Załuska Jakub Kryptowaluty
2 23.05.2022 20.15 Wysocki Mikołaj Unity 3d i aplikacje mobilne
3 30.05.2022 21.15 Rybicki Jan Algorytmy szachowe
4 6.06.2022 20.15 Szyłak Adrian Konfiguracja serwerów SFTP, HTTP
5 13.06.2022 20.15 Bednarz Julian Cyberbezpieczeństwo
6 20.06.2022 20.15 Ograbek Maciej Projekty - specyfikacja
Link do spotkań (MS Teams) 

Forma spotkań

Koło przybiera formę dyskusji, wymiany doświadczeń oraz wzajemnej pomocy i konsultacji w projektach uczelnianych i prywatnych. Uczestnicy mogą wygłaszać referaty, często połączone z praktycznymi ćwiczeniami.

Obecność na spotkaniach nie jest obowiązkowa, podobnie jak przygotowywanie referatów.

Na spotkania zapraszamy nie tylko studentów WSISiZ, ale także studentów innych uczelni, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz zainteresowanych uczniów szkół średnich.

Cel

Koło stanowi uzupełnienie programu studiów. Pozwala poszerzyć wiedzę, zdobyć doświadczenie i zaobserwować praktyczne zastosowanie zagadnień teoretycznych poruszanych na zajęciach.

Dzięki dyskusji uczestnicy zyskują unikalną możliwość wymieniania się wiedzą, zapoznawania się z nowymi technologiami, rozwiązaniami i metodami rozwiązywania problemów.

Wzajemna pomoc ułatwia zrozumienie złożonych zagadnień i pozwala przezwyciężyć problemy z realizacją projektów: tak uczelnianych, jak i prywatnych.

Przykładowe tematy

Języki komputerowe: Python, LUA, UML, ECMAScript

Narzędzia: Valgrind, Doxygen, Git, Subversion, PostgreSQL, Bison, Povray

Technologie i biblioteki: Metaprogramowanie w C++, Atmel AVR, Irrlicht, SDL, OpenSSL

Zagadnienia ogólne: Sieci Petriego, Algorytmy ewolucyjne, Akceleracja graficzna w MacOS X, Generowaniu losowych map i modeli dla gier, Zarządzanie pamięcią w systemach operacyjnych, Roboty, Hipergrafy