Studenckie koło naukowe „Leader’s Vision”

Na naszej Uczelni powstało Koło naukowe Zarządzania Kapitałem Ludzkim „Leader’s Vision”, którego opiekunem jest dr Anna Bugalska, nauczyciel General Management i Human Capital Management.  

Celem Koła jest: 

 • wspieranie Studentów naszej Uczelni w zarządzaniu kapitałem ludzkim w swoich organizacjach, głównie w roli menedżerskiej
 • podnoszenie wiedzy o stosowanych praktykach, narzędziach, najlepszych rozwiązaniach w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim w branży IT
 • zdobywanie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z zarządzaniem kapitałem ludzkimi, szczególnie patrzenie na zarządzanie kapitałem ludzkim z perspektywy kadry zarządzającej
 • podnoszenie kompetencji menedżerskich studentów poprzez poznanie mechanizmów, dobrych praktyk, funkcjonujących na rynku rozwiązań w zakresie zarządzania ludźmi
 • podnoszenie świadomości studentów w zakresie działań podejmowanych w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach krajowych i międzynarodowych
 • rozbudzanie zainteresowań naukowych i wprowadzenie do pracy naukowej i badawczej
 • pomoc w kształceniu oraz wzbogaceniu kompetencji praktycznych członków Koła
 • integracja środowiska studenckiego zainteresowanego tematyką zarządzania ludźmi
 • promowanie dobrego imienia Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Wydziału Zarządzania oraz Koła Naukowego

Swoje działania Koło będzie realizowało poprzez m.in.: 

 • organizowanie spotkań merytorycznych i paneli dyskusyjnych w celu poszerzania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zkl
 • rozwój aktywności naukowej i społecznej członków Koła
 • prowadzenie projektów badawczych w zakresie szeroko pojętej wiedzy zkl teoretycznej i praktycznej, a także ich publikację
 • organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów z udziałem ludzi ze świata biznesu, firm konsultingowych i szkoleniowych, trenerów oraz naukowców
 • współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie zkl
 • organizowanie konkursów dla studentów z zakresu zkl

Do założycieli Koła należą studenci 5 semestru kierunku Zarządzanie studiów niestacjonarnych i stacjonarnych: 

 • Łukasz Lasek 
 • Sebastian Jakowszczenko 
 • Katarzyna Zielińska 
 • Emilia Bronowska 
 • Sylwia Kantorska 
 • Krzysztof Czerwiński 
 • Jakub Sakowski 
 • Aleksandra Ptaszyńska 
 • Patryk Lewkiewicz 

Wśród członków założycieli został wybrany Zarząd koła, w którego skład weszli: 

 • Łukasz Lasek - Prezes 
 • Katarzyna Zielińska - Wiceprezes 
 • Emilia Bronowska - Wiceprezes 
 • Sebastian Jakowszczenko - Sekretarz 

Koło stanowić będzie uzupełnienie programu studiów. Pozwalać będzie poszerzyć wiedzę, zdobyć doświadczenie i zaobserwować praktyczne zastosowanie zagadnień teoretycznych poruszanych na zajęciach. Dzięki udziałowi w dyskusji w trakcie organizowanych spotkań uczestnicy zyskają dodatkową możliwość wymieniania się wiedzą, zapoznawania się z nowymi technologiami, rozwiązaniami i metodami rozwiązywania problemów.  

Spotkania w ramach koła naukowego

Prelegent Temat  
Iwona Ostrowska
Managing Director SHL Poland, Psycholog, Senior konsultant HR
Polscy liderzy - efektywne style zarządzania w Polsce  
Ineza Podgórska
Przedsiębiorca i manager z wieloletnim doświadczeniem
Budowanie firmy od podstaw, zarządzanie jakością i budowanie zespołu  
Barbara Owczarek
przedsiębiorca i manager z wieloletnim doświadczeniem.
Project Manager w świecie IT