Polityka Open Access

Serie Wydawnicze wydawane przez Wydawnictwo WIT są udostępniane na zasadach Open Access

(https://www.wit.edu.pl/nauka-i-badania/wydawnictwa-naukowe).

Treści zawarte w wydawanych seriach wydawniczych są rozpowszechniane na zasadzie wolnego, bezpłatnego, powszechnego i szybkiego dostępu do publikacji elektronicznych.

Każdy użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać i cytować zawarte treści. Korzystanie z zawartych treści nie jest związane z ograniczeniami finansowymi i prawnymi, oczywiście przy zachowaniu zasad etyki wydawniczej.