Wydawnictwa naukowe

Współczesne Problemy Zarządzania

Współczesne Problemy Zarządzania

Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji - Tom IV

Ocena oddziaływania na środowisko

Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets

Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets