Wydawnictwa naukowe

Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets

Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets

Informatyka Stosowana

Informatyka Stosowana

Współczesne Problemy Zarządzania

Współczesne Problemy Zarządzania

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji

Prace studialne Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji - Tom IV

Ocena oddziaływania na środowisko

Zarządzanie kapitałem ludzkim - Anna Bugalska

Zarządzanie kapitałem ludzkim