Zarządzanie kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim
Kluczem do sukcesu organizacji
Pod redakcją Anny Bugalskiej

Niniejsza książka została napisana przy wsparciu projektu UE pt.
„Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w latach 2018 - 2021
przez Wyższa Szkołę Informatyki Stosowanej i Zarządzania (POWR.03.05.00-00-Z114/17-00)


 

Zarządzanie kapitałem ludzkim (.pdf)

Zarządzanie kapitałem ludzkim kluczem do sukcesu organizacji


Spis treści

WPROWADZENIE DO KSIĄŻKI 5
Anna Bugalska 5
ROZDZIAŁ I 9
Człowiek w centrum uwagi, czyli Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w XXI w. 9
Anna Bugalska 9
ROZDZIAŁ II 25
HRBP jako wsparcie kadry kierowniczej w zarządzaniu ludźmi 25
Agnieszka Łakińska 25
ROZDZIAŁ III 43
Jak zarządzanie kompetencjami zmienia podejście do pracowników 43
Anna Bugalska 43
ROZDZIAŁ IV 67
Zarządzanie kompetencjami w praktyce 67
Anna Bugalska 67
ROZDZIAŁ V 105
Budowa wizerunku pracodawcy to już nie moda 105
Anna Bugalska 105
ROZDZIAŁ VI 123
Metody diagnozy potencjału i kompetencji 123
Iwona Ostrowska 123
ROZDZIAŁ VII 189
Ocenianie pracowników 189
Anna Bugalska 189
ROZDZIAŁ VIII 237
Programy talent management 237
Anna Bugalska 237
ROZDZIAŁ IX 285
Efektywne metody rozwoju pracowników 285
Beatricze Andrzejewska 285
ROZDZIAŁ X 307
Coaching – akcelerator rozwoju pracowników. 307
Ewa Trybuchowicz-Mojska 307
ROZDZIAŁ XII 319
Budowa zaangażowanego środowiska pracy - Systemy motywowania i rola kadry kierowniczej 319
Grzegorz Truszewski 319