Rada wydawnicza

Obecnie Wydawnictwo WIT kierowane jest przez Radę Wydawnictwa, w składzie:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Baczko
 • Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak - Przewodniczący
 • Dr Barbara Mażbic-Kulma
 • Dr inż Jan Wojciech Owsiński
 • Dr inż Jarosław Sikorski
 • Prof. dr hab. Rafał Strent
 • Prof. dr hab. Mieczysław Wasilewski

Skład Rady Naukowej prac w obszarze Technologie Informatyczne

 • Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Nahorski - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Witold Pedrycz
 • Prof. dr hab. inż. Eulalia Szmidt
 • Prof. dr hab. Sławomir Zadrożny

Skład Rady Naukowej prac w obszarze Nauki społeczne

 • Prof. dr hab. Tadeusz Baczko
 • Prof. dr hab. inż. Olgierd Hryniewicz - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. inż. Ignacy Kaliszewski
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
 • Dr Barbara Mażbic-Kulma
 • Prof. dr hab. Anatol Pilawski

Skład Rady Naukowej prac w obszarze Sztuki Plastyczne

 • Dr Anna Kłos
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
 • Prof. dr hab. Ryszard Sekuła
 • Prof. dr hab. Rafał Strent - Przewodniczący
 • Prof. dr hab. Adam Styka
 • Prof. dr hab. Mieczysław Wasilewski

Redaktorzy serii Issues in Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets

 • Prof. dr hab. Krassimir Atanassov
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Krawczak
 • Prof. dr hab. inż. Eulalia Szmidt