Studia licencjackie i inżynierskie (I stopnia)

Studia licencjackie

Grafika

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Grafika użytkowaProjektowanie graficzne w internecie, Techniki multimedialne

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk o sztuce.

Zarządzanie

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Cyberbezpieczeństwo, Digital marketing, Psychologia w zarządzaniu, Zarządzanie projektami i informacjami.

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk społecznych.

Studia inżynierskie

Studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera w WIT są prowadzone na kierunkach "Informatyka" oraz "Informatyczne Techniki Zarządzania".

Informatyka

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Inżynieria oprogramowania, Przetwarzanie danych, Technologia chmury obliczeniowej.

Studia stacjonarne (dzienne) trwają 7 semestrów a studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 8 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 

Informatyczne techniki zarządzania

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:  Analiza i modelowanie systemów biznesowych, Informatyka stosowana, Oracle cloud w biznesie (studia niestacjonarne).

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu tytułu inżyniera.