Studia I stopnia

Studia licencjackie

W roku akademickim 2018/2019 studia I stopnia kończące się tytułem licencjata w WIT będą prowadzone na kierunkach "grafika" oraz "zarządzanie".

GRAFIKA

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Grafika użytkowa; Techniki multimedialne 

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk o sztuce.

ZARZĄDZANIE

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: E marketing; Business leadership; Przedsiębiorczość w biznesie; Zarządzanie bezpieczeństwem; Zarządzanie informacjami.

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk społecznych.

Studia na kierunku Zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019, będą współfinansowane ze środków UE. Semestralna opłata będzie wynosiła 1300 zł (przy wpłacie jednorazowej) lub 5 rat po 300 zł (przy wpłatach ratalnych). Oznacza to że każdy uczestnik projektu otrzyma  dofinansowanie do studiów w wysokości :  750 pln x 6 semestrów = 4500 pln.

 

Studia inżynierskie

W roku akademickim 2018/2019 studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera w WIT będą prowadzone na kierunkach "informatyka" oraz "informatyczne techniki zarządzania".

Prowadzone  w WIT studia inżynierskie zapewniają pełne i wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań sektora IT. Opracowane programy nauczania na obydwu kierunkach studiów są nastawione na zdobycie przez studentów umiejętności praktycznych, a więc unikatowych kwalifikacji pożądanych i dostosowanych do zmieniających się wymogów rynku pracy.