Studia licencjackie i inżynierskie (I stopnia)

Studia licencjackie

W roku akademickim 2018/2019 studia I stopnia kończące się tytułem licencjata w WIT będą prowadzone na kierunkach "grafika" oraz "zarządzanie".

Grafika

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Grafika użytkowaTechniki multimedialne

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk o sztuce.

Zarządzanie

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: E–marketing, Business leadership, Przedsiębiorczość w biznesieZarządzanie bezpieczeństwemZarządzanie informacjami.

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata w obszarze nauk społecznych.

Studia na kierunku Zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019, będą współfinansowane ze środków UE. Semestralna opłata będzie wynosiła 1300 zł (przy wpłacie jednorazowej) lub 5 rat po 300 zł (przy wpłatach ratalnych). Oznacza to że każdy uczestnik projektu otrzyma  dofinansowanie do studiów w wysokości :  750 pln x 6 semestrów = 4500 pln

Studia inżynierskie

W roku akademickim 2018/2019 studia I stopnia kończące się tytułem inżyniera w WIT będą prowadzone na kierunkach "informatyka" oraz "informatyczne techniki zarządzania".

Informatyka

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Bazy danych, Inżynieria oprogramowaniaTechnologia chmury obliczeniowej.

Studia stacjonarne (dzienne) trwają 7 semestrów a studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 8 semestrów. Kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

 

Informatyczne techniki zarządzania

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Geoinformatyka, Informatyka stosowanaZarządzanie projektami.

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu tytułu inżyniera.