Studia II stopnia

Studia magisterskie

WIT prowadzi studia II stopnia (magisterskie) na kierukach:

GRAFIKA

W roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Grafika cyfrowa; Zaawansowane multimedia 

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

INFORMATYKA

W roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych w specjalności: Inżynieria programowo - sprzętowa

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera.

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

W roku akademickim 2018/2019,  zakłada prowadzenie studiów niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Inżynieria procesów biznesowych; Technologia blockchain w biznesie; Zarządzanie w IT.

Studia  niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra