Studia II stopnia

Studia magisterskie

WIT prowadzi studia II stopnia (magisterskie) na kierukach:

Grafika

Zakłada się prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Grafika cyfrowa, Zaawansowane multimedia

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra sztuki.

Informatyka

Zakłada się prowadzenie studiów niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej, Inżynieria programowo - sprzętowa.

Studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera

Informatyczne techniki zarządzania

Zakłada się prowadzenie studiów niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Inżynieria procesów biznesowych, Technologia blockchain w biznesie, Zarządzanie w IT.

Studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra