REKRUTACJA
Dokumenty rekrutacyjne. Przeniesienie i wznowienia. Terminarze.

Niezbędne dokumenty rekrutacyjne

ZASADY KWALIFIKACJI, WZORY PODAŃ, PRZENIESIENIAWZNOWIENIAINSTRUKCJE

Ważne informacje dla Kandydatów

Zasady kwalifikacji na studia w WIT i wykaz wymaganych dokumentów:

PLANY STUDIÓW I TERMINARZE

Terminarz roku akademickiego 2024/2025

PRZENIESIENIAWZNOWIENIAINSTRUKCJE

Wznowienia studiów i przeniesienia wymagają decyzji Prodziekana. Przed zgłoszeniem swojej kandydatury w rekrutacji na studia I, II lub podyplomowe w WIT prosimy obowiązkowo zapoznać z: Ważne informacje dla Kandydatów oraz Kroki rekrutacji w szczegółach Aby zapisać się na studia trzeba spełnić wszystkie warunki rekrutacji – przeczytasz o nich poniżej:

WZNOWIENIA WIT

 Jeśli chcesz się wznowić, a byłeś już studentem WIT wyślij do swojego Dziekanatu wypełnione podanie:

Nie dołączaj dokumentacji ze studiów - jest dostępna w zasobach UBI. O decyzji Prodziekana i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas w sprawie wpisu na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

PRZENIESIENIA Z INNEJ UCZELNI, PRZEPISANIE OCEN, KWALIFIKACJA NA WYŻSZY SEMESTR

Dokumenty/formularze do pobrania oraz instrukcje postępowania:

Zrealizowałeś część studiów na innej uczelni? Aplikuj na wyższy semestr

Jeśli studiujesz lub studiowałeś(-łaś) na innej uczelni i chcesz kontynuować naukę w Akademii WIT, możesz wnioskować o zaliczenie kursów zrealizowanych w trakcie dotychczasowej edukacji. W zależności od liczby uznanych przedmiotów będziemy mogli zaproponować ci przyjęcie na któryś z wyższych semestrów. 

Jeśli chcesz się przenieść z innej Uczelni i przepisać oceny albo zostać przyjęty na wyższy semestr studiów lub wznowić studia w ramach WIT to po zarejestrowaniu się w UBI online i wgraniu wymaganych dokumentów dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej ( instrukcje są podzielone wg stopnia studiów a następnie wg kierunku - znajdź pozycje, które dotyczą Twojego wyboru).

Studia I stopnia:

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku), zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek ITZ) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen 

 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen lub skan dyplomu razem ze skanem suplementu

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


ZARZĄDZANIE

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku), zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek Zarządzanie) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen 

 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen lub skan dyplomu razem ze skanem suplementu 

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


GRAFIKA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku), zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki i Grafiki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Grafika (studia licencjackie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen lub oryginał dyplomu razem z oryginałem suplementu 
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WIG (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6) sprawdź dni/godziny przyjęć: Dziekanat WIG w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu wypełnienia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wig@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

INFORMATYKA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku), zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki i Grafiki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia inżynierskie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen lub oryginał dyplomu razem z oryginałem suplementu 
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6) sprawdź dni/godziny przyjęć: Dziekanat WIG w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu wypełnienia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wig@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia II stopnia sprawdź ZASADY KWALIFIKACJI, a gdy dyplom nie jest podstawą kwalifikacji postępuj wg instrukcji poniżej: 

 


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Zgodnie z zasadami kwalifikacji na kierunek ITZ na studia II stopnia absolwenci studiów I stopnia kierunków: „zarządzanie”, „informatyka i ekonometria” oraz "Informatyczne techniki zarządzania" – są kwalifikowani na podstawie dyplomu studiów (licencjackich/inżynierskich). Absolwenci studiów co najmniej I stopnia innych kierunków są kwalifikowani decyzją prodziekana. Do jej uzyskania potrzebna jest dodatkowa procedura.

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku), zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

Wypełniasz wniosek kandydata o kwalifikację na studia 2. stopnia (magisterskie) na kierunek ITZ w roku akademickim 2023/2024

 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan dyplomu razem ze skanem suplementu lub skan zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu razem ze skanem karty przebiegu studiów.

Wysyłasz komplet na adresy: prodziekan-witz@wit.edu.pl oraz Dziekanat: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


INFORMATYKA

Zgodnie z zasadami kwalifikacji na kierunek INFORMATYKA na studia II stopnia absolwenci studiów I stopnia kierunku: „informatyka ” – są kwalifikowani na podstawie dyplomu studiów inżynierskich. Absolwenci studiów co najmniej I stopnia innych kierunków lub informatyki licencjackiej są kwalifikowani decyzją prodziekana. Do jej uzyskania potrzebna jest dodatkowa procedura:

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku), zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki i Grafiki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia magisterskie) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację: oryginał dyplomu razem z oryginałem suplementu lub oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów z nadanym numerem dyplomu razem z oryginałem karty przebiegu studiów.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WIG (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6) sprawdź dni/godziny przyjęć: Dziekanat WIG w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu wypełnienia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wig@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

GRAFIKA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych - dyplom oraz wszystkie strony suplementu (rekrutacja krok po kroku), zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją.
 • Zgodnie z zasadami kwalifikacji na kierunke GRAFIKA ii STOPNIA dla osób kandydujących na Grafikę II stopnia potrzebna jest dodatkowa procedura. Proszę postępować zgodnie instrukcją:

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZASADAMI KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU GRAFIKA I INFORMACJAMI O TYM, NA JAKIEJ PODSTAWIE JEST OCENIANE PRZYGOTOWANIE KANDYDATA:

Komisja Kwalifikacyjna podejmuje decyzję na podstawie oceny stopnia przygotowania osoby kandydującej do podjęcia kształcenia na II stopniu studiów w wybranej przez nią specjalności. Formułując swoją ocenę posługuje się czterema kryteriami. Trzy kryteria odnoszą się do kierunkowych efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które określono w programie studiów I stopnia na kierunku grafika na Wydziale Informatyki i Grafiki. Pierwsze z tych kryterium dotyczy wiedzy ogólnej w zakresie sztuk plastycznych, drugie - wiedzy i umiejętności warsztatowych w zakresie technik tradycyjnych a trzecie - wiedzy i umiejętności warsztatowych w obszarze wybranej specjalności. Czwarte kryterium służy do oceny cech osobowości i potencjału twórczego osoby kandydującej, które pozwolą jej w pełni osiągnąć efekty uczenia się określone w programie podejmowanych studiów II stopnia.

Osoba kandydująca zastanie zakwalifikowana, jeśli uzyska pozytywną ocenę dla wszystkich czterech kryteriów.

Osoba kandydująca może zostać zakwalifikowana warunkowo, jeśli uzyska pozytywną ocenę z dwóch z trzech pierwszych kryteriów oraz z czwartego.

W przypadku kwalifikacji warunkowej osoba kandydująca jest zobowiązana do uzupełnienia swojej wiedzy i umiejętności we wskazanych obszarach nie później niż do końca 2. semestru studiów II stopnia poprzez zaliczenie dodatkowych przedmiotów z planu studiów I stopnia na kierunku grafika w WIT (przedmioty wskazuje Komisja Kwalifikacyjna i stają się one częścią programu studiów II stopnia dla tej osoby). Opłata za kolejne semestry w trakcie realizacji uzupełnionego programu studiów przez osobę zakwalifikowaną warunkowo będzie ustalana według ogólnych zasad płatności obowiązujących studentów WIT i może być wyższa od podstawowej wysokości czesnego.

Osoba kandydująca, która nie uzyska oceny pozytywnej z czwartego kryterium lub z dwóch z trzech pierwszych nie zostanie zakwalifikowana.

 • PRZYGOTOWANIE KANDYDATA JEST OCENIANE NA PODSTAWIE - sprawdź, które elementy dokumentacji Ciebie obowiązują:
 1. Dostarczonej przez niego dokumentacji studiów I stopnia, na którą składa się:
  • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem lub kartą przebiegu studiów,
  • Dla absolwentów studiów w dyscyplinie sztuk plastycznych także pisemna część pracy dyplomowej i elektroniczna prezentacja projektu dyplomowego w jakości pozwalającej ocenić jego walory artystyczne i warsztatowe. Jeśli projekt dyplomowy jest częścią teczki prac (patrz p. 3.), to musi być przedstawienia w sposób opisany w punkcie 3.
 • Absolwenci studiów I stopnia na kierunku grafika w WIT są zwolnieni od wymogu osobistego dostarczenia wymienionej dokumentacji, bo jest ona dostępna dla Komisji Kwalifikacyjnej w zasobach systemu UBI.
 1. Wypełnionej przez kandydata ankiety samooceny w zakresie umiejętności posługiwania się tradycyjnymi technikami malarskimi, rysunkowymi i graficznymi oraz specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym.
   
  • Absolwenci studiów I stopnia na kierunku grafika w WIT są zwolnieni od wymogu złożenia ankiety, bo dostarczane w niej informacje są dostępne dla Komisji Kwalifikacyjnej w zasobach systemu UBI.
 2. Teczki prac zawierającej oryginały:
 • co najmniej 6 własnoręcznie wykonanych prac w przynajmniej dwóch różnych technikach tradycyjnych (malarstwo, rysunek, grafika)
 •  i przynajmniej jednego projektu plastycznego wykonanego techniką komputerową w obszarze wybranej specjalności zapisanego na przenośnym nośniku ze złączem USB. Dla specjalności:
  • Grafika Cyfrowa powinna to być seria ilustracji cyfrowych, plakatów, opakowań, opracowanie graficzne wielostronicowej publikacji, projekt identyfikacji wizualnej firmy, opracowanie graficzne witryny internetowej lub interfejsu aplikacji mobilnej.
  • Zaawansowane Multimedia powinien to być projekt zawierający elementy modelowania 3D, filmu cyfrowego lub animacji. Zalecane jest przygotowanie prezentacji typu showreel.
 • Do teczki musi być dołączone oświadczenie autora złożonych prac oraz spis jej zawartości.
  • Absolwenci specjalności Grafika Użytkowa lub Projektowanie Graficzne w Internecie na studiach I stopnia na kierunku grafika w WIT, kandydujący na specjalność Grafika Cyfrowa oraz absolwenci specjalności Techniki Multimedialne, kandydujący na specjalność Zaawansowane Multimedia są zwolnieni od wymogu składania teczki prac.
  • Absolwenci studiów podyplomowych Grafika Komputerowa w mogą w spisie zawartości teczki umieścić pracę końcową z tych studiów bez konieczności jej dołączania do zestawu prac.
 1. Listu motywacyjnego opisującego w odniesieniu do obszaru wybranej specjalności: dotychczasowe doświadczenie, aktualną aktywność amatorską lub zawodową, szczególne osiągnięcia, zawodowe plany na przyszłość, oraz powody wybrania oferty WIT w zakresie studiów II stopnia.
 • Absolwenci studiów I stopnia na kierunku grafika w WIT są zwolnieni od wymogu złożenia listu motywacyjnego.

Aby brać udział w kwalifikacji proszę postępować zgodnie instrukcją:

Skompletowaną całość należy umieścić w teczce razem ze spisem jej zawartości. Teczkę należy opisać wg schematu: Imię i nazwisko, GRAFIKA II stopnia, rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz specjalność, na którą chcesz kandydować. Możesz do teczki dołączyć nośnik żeby wgrać elementy dokumentacji czy portfolio zapisanego na przenośnym nośniku ze złączem USB - preferujemy pendrive. Po zakończonym procesie rekrutacji teczki są oddawane w godzinach przyjęć Rekrutacji.

Jak, gdzie i kiedy dostarczyć skompletowaną całość?

Osobiście, do Rekrutacji we wtorek, środę lub czwartek sprawdź godziny przyjęć - między 2 a 16 lipca lub między 27 a 31 sierpnia 2024 roku.

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację do 25 lipca 2024 lub do 5 września 2024 r. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

Studia podyplomowe Grafika komputerowa

W ofercie są dwie formy online oraz stacjonarna. Wymagania dla kandydatów na Grafikę Komputerową w formie zdalnej (z ubiegłej edycji):

- Dysponowanie dostatecznie szybkim łączem, które pozwoli na pracę zdalną z oprogramowaniem graficznym używanym na ćwiczeniach.

- Warunki licencji udzielonej szkole przez Adobe wymagają, aby oprogramowanie było uruchamiane na stacjach graficznych w sali laboratoryjnej, a Państwo korzystali z niego poprzez pulpit zdalny. W naszej ocenie minimalne wymagania dla łącza internetowego w miejscu, z którego zamierzacie Państwo korzystać biorąc udział w zajęciach, to dostęp światłowodowy lub wydajna szerokopasmowa cyfrowa linia abonencka (DSL) o prędkości wysyłania danych (upload) co najmniej 10 Mb/s i prędkości odbierania danych (download) co najmniej 50 Mb/s.

Prosimy o zweryfikowanie, czy Państwa łącze spełnia wymagania. W przypadku braku odpowiedniego łącza rekomendujemy formę stacjonarną.

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku), zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIUM PODYPLOMOWE GRAFIKA KOMPUTEROWA:

Wstępne wymagania dla kandydatów na studium GK obejmują:

 • posiadanie uzdolnień plastycznych i wyobraźni przestrzennej.
 • znajomość systemu operacyjnego z rodziny MS Windows,
 • znajomość edytora tekstu, np. MS Word,
 • umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym z wymienionych programów graficznych w stopniu przynajmniej podstawowym: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelPHOTOPAINT lub CorelDRAW.

Osoby kandydujące na studium podyplomowe GK kwalifikuje Dziekan Wydziału Informatyki i Grafiki WIT. Dziekan podejmuje decyzję na podstawie oceny stopnia przygotowania osoby kandydującej do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. Formułując swoją ocenę posługuje się dwoma kryteriami. Pierwsze z nich dotyczy ogólnego przygotowania osoby kandydującej w dziedzinie sztuk plastycznych a drugie - wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się techniką komputerową z uwzględnieniem programów graficznych. Osoba kandydująca zastanie zakwalifikowana, jeśli uzyska pozytywną ocenę z obu kryteriów. Dodatkowo w procesie kwalifikacji zostanie określony stopień przygotowania osoby kandydującej do podjęcia kształcenia na studium GK w celu wsparcia podziału słuchaczy na grupy zajęciowe w przypadku formowania więcej niż jednej w obrębie tej samej formy zajęć.

Dokumentację należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja+grafikapodyplomowa@wit.edu.pl.

Dokumentację proszę wysyłać z uczelnianego konta w sieci WIT.

W temacie wiadomości należy obowiązkowo wpisać: Dokumenty do kwalifikacji. Grafika komputerowa. Imię i nazwisko. Wybrana forma studium: ON-LINE lub STACJONARNA. Oto, co należy wysłać w mailu:

 1. CV.
 2. Dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia wraz z suplementem lub kartą przebiegu studiów. Absolwenci WIT są zwolnieni od wymogu dostarczenia wymienionych dokumentów, bo są one dostępne w zasobach systemu UBI.
 3. Wypełnionej i podpisanej przez osobę kandydującą ankiety samooceny w zakresie umiejętności plastycznych oraz umiejętności posługiwania się techniką komputerową z uwzględnieniem programów graficznych - Grafika komputerowa ankieta (studium podyplomowe)
 4. Listu motywacyjnego opisującego w odniesieniu do obszaru grafiki: dotychczasowe doświadczenie plastyczne, aktualną aktywność amatorską lub zawodową, szczególne osiągnięcia, zawodowe plany na przyszłość, oraz powody wybrania oferty WIT w zakresie studiów podyplomowych.

Osoba kandydująca może dodatkowo przesłać w postaci elektronicznej portfolio zawierające prace plastyczne wykonane technikami tradycyjnymi lub za pomocą programów graficznych. Nie jest ono obowiązkowym załącznikiem do postępowania kwalifikacyjnego, ale może pomóc w sformułowaniu oceny w zakresie obu wymienionych wyżej kryteriów.

O wynikach kwalifikacji zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację maksymalnie w drugiej połowie września. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.