Zarządzanie

Rodzaj studiów

licencjackie

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

6 sem.

Opis kierunku

Program kształcenia na kierunku zarządzanie ma charakter interdyscyplinarny –  menedżersko-informatyczny. Absolwenci łączą umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informatycznymi z wiedzą biznesową. Spełniają wymagania „versatilists” (ang. versatile – wszechstronny) i zgodnie z prognozami analityków  amerykańskiej firmy Gartner (wyznaczającej światowe standardy nauczania zarządzania) są i będą w najbliższej przyszłości pracownikami poszukiwanymi przez nowoczesne, innowacyjne, zinformatyzowane przedsiębiorstwa, w szczególności działające w sektorze nowych technologii.

Program jest stale unowocześniany tak, aby nadążał za szybkim postępem technologicznym. Uzupełniana jest lista przedmiotów a także korygowane są programy poszczególnych przedmiotów. Wprowadzane są nowe specjalności jako odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Wydział współpracuje z firmami sektora IT. Pozwala to na prowadzenie na bieżąco badań kierunków rozwoju rynku IT, co przekłada się na zawartość programu kształcenia na kierunku zarządzanie. W programie kładzie się nacisk na przekazywanie zarówno najnowszych wyników badań naukowych, jak i ich zastosowań. Ścisły związek Uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, w tym zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej PAN, pozwolił na stworzenie programu kształcenia, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia teorii i praktyki zarządzania, stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Zarządzanie WIT.

WIT
 
4626 zł.
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
 
4233 zł.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 
4197 zł.
Szkoła Główna Handlowa
 
3979 zł.
Wyższa Szkoła Menedżerska
 
3957 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Zarządzanie (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Oferowany program studiów na kierunku zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2016/2017,  zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

e-Marketing

e-Marketing

studia licencjackie

Szczegóły

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

studia licencjackie

Szczegóły

Zarządzanie informacjami

Zarządzanie informacjami

studia licencjackie

Szczegóły

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

Zarządzanie w przedsiębiorstwie

studia licencjackie

Szczegóły

Opłaty w roku akademickim 2017/2018 (nowy cennik od 1 czerwca)

Wysokość czesnego

studia II stopnia płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
niestacjonarne 1 800 zł 5 x 400 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

kwota termin podpisania umowy
200 zł do 31 lipca 2017 r.
300 zł do 20 września 2017 r.
500 zł po 20 września 2017 r.

Dla kandydatów – cudzoziemców

opłata wpisowa wynosi:

200 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie do 31 lipca 2017 r.

300 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie po 1 sierpnia 2017 r.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 20 września 2017 r. za semestr zimowy
 • do dnia 20 lutego 2018 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 20.09.2017 r.*
II do 10.10.2017 r.
III do 10.11.2017 r.
IV do 10.12.2017 r.
V do 10.01.2018 r.
semestr letni termin płatności
I do 20.02.2018 r.
II do 10.03.2018 r.
III do 10.04.2018 r.
IV do 10.05.2018 r.
V do 10.06.2018 r.

*Po 20.09.2017 r. wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2017/2018 studentów rozpoczynających studia w październiku 2017 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.

Efekty kształcenia

Nowy kierunek studiów INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA jest kierunkiem interdyscyplinarnym. Efekty kształcenia mieszczą się w trzech obszarach: nauk technicznych, nauk społecznychnauk ścisłych

Wiedza

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne techniki zarzadznia

Wiedza  

Umiejętności

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne techniki zarzadznia

Umiejętności  

Kompetencje społeczne

 

Efekty kształcenia na kierunku Informatyczne techniki zarzadznia

Kompetencje społeczne  

Rekrutacja na studia w WIT w prostych krokach

 • Zgłoszenie on-line

  Zapisz się on-line i wgraj dokumenty poprzez UBIK

 • Składanie dokumentów

  Złóż wymagane dokumenty w Rekrutacji WIT

 • Podpisanie umowy

  Wpłać wpisowego, podpisz umowę i odbierz decyzję o przyjęciu

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji