Zarządzanie

Rodzaj studiów

licencjackie

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

6 sem.

Opis kierunku

Program kształcenia na kierunku Zarządzanie ma charakter interdyscyplinarny –  menedżersko-informatyczny. Absolwenci łączą umiejętności posługiwania się zaawansowanymi technikami informatycznymi z wiedzą biznesową. Spełniają wymagania „versatilists” (ang. versatile – wszechstronny) i zgodnie z prognozami analityków  amerykańskiej firmy Gartner (wyznaczającej światowe standardy nauczania zarządzania) są i będą w najbliższej przyszłości pracownikami poszukiwanymi przez nowoczesne, innowacyjne, zinformatyzowane przedsiębiorstwa, w szczególności działające w sektorze nowych technologii.

Program jest stale unowocześniany tak, aby nadążał za szybkim postępem technologicznym. Uzupełniana jest lista przedmiotów a także korygowane są programy poszczególnych przedmiotów. Wprowadzane są nowe specjalności jako odpowiedź na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy. Wydział współpracuje z firmami sektora IT. Pozwala to na prowadzenie na bieżąco badań kierunków rozwoju rynku IT, co przekłada się na zawartość programu kształcenia na kierunku zarządzanie. W programie kładzie się nacisk na przekazywanie zarówno najnowszych wyników badań naukowych, jak i ich zastosowań. Ścisły związek Uczelni z Instytutem Badań Systemowych PAN, w tym zatrudnianie wysoko wykwalifikowanej kadry naukowej PAN, pozwolił na stworzenie programu kształcenia, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia teorii i praktyki zarządzania, stosowanie technologii informatycznych i metod ilościowych wspomagających podejmowanie decyzji.

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Zarządzanie WIT.

 
WIT
 
4626 zł.
Warszawska Szkoła Zarządzania – Szkoła Wyższa
 
4233 zł.
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
 
4197 zł.
Szkoła Główna Handlowa
 
3979 zł.
Wyższa Szkoła Menedżerska
 
3957 zł.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2016 r. wśród pracujących absolwentów kierunku Zarządzanie (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Specjalności

Oferowany program studiów na kierunku Zarządzanie, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2018/2019, będzie współfinansowany ze środków UE. Semestralna opłata będzie wynosiła 1300 zł (przy wpłacie jednorazowej) lub 5 rat po 300 zł (przy wpłatach ratalnych). Oznacza to że każdy uczestnik projektu otrzyma  dofinansowanie do studiów w wysokości :  750 pln x 6 semestrów = 4500 pln.

Program zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Business leadership

Business leadership

studia licencjackie

Szczegóły

e-Marketing

e-Marketing

studia licencjackie

Szczegóły

Przedsiębiorczość w biznesie

Przedsiębiorczość w biznesie

studia licencjackie

Szczegóły

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie bezpieczeństwem

studia licencjackie

Szczegóły

Zarządzanie informacjami

Zarządzanie informacjami

studia licencjackie

Szczegóły

Opłaty
dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2018/2019

Wysokość czesnego

Studia I stopnia (w ramach projektu UE „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania”) płatność jednorazowa z dofinansowaniem (za semestr) płatność w ratach z dofinansowaniem (za semestr) kwota bez dofinansowania (za semestr)
stacjonarne 1 300 zł 5 x 300 zł 2 050 zł
niestacjonarne 1 300 zł 5 x 300 zł 2 050 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

kwota termin podpisania umowy
200 zł do 31 lipca 2018 r.
300 zł do 20 września 2018 r.
500 zł po 20 września 2018 r.

Dla kandydatów – cudzoziemców

opłata wpisowa wynosi:

200 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie do 31 lipca 2018 r.

300 zł – dla osób, które dokonają wpłaty wpisowego i co najmniej pierwszej raty czesnego w terminie po 1 sierpnia 2018 r.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 20 września 2018 r. za semestr zimowy
 • do dnia 20 lutego 2019 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 20.09.2018 r.*
II do 10.10.2018 r.
III do 10.11.2018 r.
IV do 10.12.2018 r.
V do 10.01.2019 r.
semestr letni termin płatności
I do 20.02.2019 r.*
II do 10.03.2019 r.
III do 10.04.2019 r.
IV do 10.05.2019 r.
V do 10.06.2019 r.

*Po 20.09.2018 r. wpłatę I raty czesnego należy dokonać w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

W przypadku, gdy terminy płatności przypadają w dni wolne od pracy (soboty, niedziele, święta) przesuwa się je na pierwszy dzień roboczy przypadający po ustalonym dniu płatności.


Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2018/2019 studentów rozpoczynających studia w październiku 2018 r. zamieszczone są w UBIK w dziale do pobrania.


Regulamin uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarzadzania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Plan studiów

Efekty kształcenia

Wiedza

 

Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie

Wiedza  

Umiejętności

 

Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie

Umiejętności  

Kompetencje społeczne

 

Efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie

Kompetencje społeczne  

Rekrutacja na studia w prostych krokach

 • 1. Pierwszy krok

  Poznaj zasady kwalifikacji na wybrane przez Ciebie studia

  Kolejność zgłoszeń nie gwarantuje miejsca na studiach — nie ma rezerwacji na podstawie zgłoszenia on-line

 • 2. Utwórz konto w UBIK

  Załóż konto w Uczelnianym Banku Informacji WIT dla Kandydatów (UBIK)

 • 3. Zapisz się na studia w UBIK

  Zapis on-line poprzez UBIK jest niezbędny do rekrutacji

  Zaloguj się do UBIK i przejdź do zapisów on-line. Wybierz studia, wprowadź swoje dane i prześlij zgłoszenie on-line

 • 4. Wgraj dokumenty do UBIK

  Potwierdź dane, które uzupełniłeś zapisując się on-line na studia, przesyłając elektroniczne wersje dokumentów w UBIK

 • 5. Wiadomość e-mail o zakwalifikowaniu

  Jeśli zapisałeś się on-line i wgrałeś dokumenty, to w ciągu 3 dni roboczych wyślemy Tobie wiadomość e-mail na konto uczelniane z potwierdzeniem zakwalifikowania

 • 6. Wpłać wpisowe i podpisz umowę

  Zostaniesz Studentem dopiero po podpisaniu umowy i odebraniu decyzji o przyjęciu

  Złóż wymagane oryginały dokumentów w Rekrutacji. Jeśli przyniesiesz ze sobą kserokopie składanych dokumentów, to przyspieszysz swój zapis. Podpisz umowę, odbierz decyzję przyjęcia i rozpocznij nowy etap w swoim życiu

Zapoznaj się z najczęściej zadawanymi pytaniami podczas rekrutacji.

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji