Informatyczne Techniki Zarządzania

Technologia blockchain w biznesie

Rodzaj studiów

magisterskie

Tryb studiów

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

3 sem.

Jak działa blockchain ?

Technologia blockchain służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie ułożonych w postaci następujących po sobie bloków danych. Jej istotą  jest utrzymanie wspólnej i zbiorowej księgi rachunkowej transakcji, w postaci cyfrowej, rozproszonej po całej sieci, w takich samych kopiach. Księga jest otwarta dla wszystkich ale jednocześnie jest zabezpieczona przez złożone narzędzia kryptograficzne. Dzięki temu transakcje są publiczne, ale dostępne jedynie w ramach nadanych praw dostępu.

Dlaczego warto wybrać ?

Technologia blockchain budzi ogromne zainteresowanie zarówno wśród instytucji finansowych jak i wśród agencji rządowych na całym świecie. Może być ona wykorzystywana do obsługi różnorakich transakcji (handel, waluty, akcjei, udziały, rynek energii elektrycznej itd.). Począwszy od roku 2014 obserwuje się na świecie dynamiczny rozwój startupów dotyczących wykorzystania technologii krypto walut opartych na blockchain. W 2015 powołano konsorcjum banków i firm, którego celem jest rozwijanie blockchain. W skład konsorcjum weszły m.in. Citi, Bank of America, Morgan Stanley, Societe Generale, Deutche Bank, HSBC, Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan i ING. Powstające coraz liczniej konsorcja i startupy będą poszukiwać specjalistów, którzy będą wdrażać projekty, i uczestniczyć w ich tworzeniu, wykorzystujące technologię łańcucha bloków w ramach szeroko pojmowanej e-gospodarki i e-państwa. 

Według analityków firmy Gartner, w 2018 r. blockchain będzie jedną z sześciu najintensywniej rozwijanych technologii na świecie.

Zdobyte kompetencje

Najnowsza technologia, która może zrewolucjonizować rynek usług finansowych, operacji handlowych w ciągu kilku najbliższych lat, wymaga obszernej wiedzy z wielu obszarów matematyki, informatyki i rynków finansowych. Oferowane studia dostarczają niezbędnej wiedzy z zakresu kryptografii, baz danych i systemów płatniczych, niezbędnej do uczestniczenia we wdrażaniu rozwiązań opartych o technologię blockchain zarówno w administracji publicznej jak i w infrastrukturze sektora finansowego.

Specjaliści w zakresie wdrożeń technologii blockchain będą coraz częściej poszukiwani na rynku pracy. Rozwój nowoczesnych technologii informatycznej zmusza instytucje finansowe (i nie tylko) do poszukiwania kandydatów o szerokich, interdyscyplinarnych kompetencjach. Instytucje zaufania publicznego – banki, giełdy i pośrednicy transakcji finansowych widzą w technologii blockchain ogromny potencjał.

 

Kim będziesz po studiach

Znajdziesz zatrudnienie jako projektant informatycznych systemów zarządzania na stanowisku:

 1. projektanta systemów opartych o technologię blockchain
 2. menedżera systemów opartych o technologię blockchain
 3. analityka systemów bezpieczeństwa
 4. analityka biznesowego
 5. analityka systemowego

Według sporządzonej w 2018 roku przez firmę inwestycyjną Atomico edycji raportu „State of European Tech”, w Europie realizowanych jest ok. 8,3 tys. projektów związanych z blockchain, w tym blisko 300 w Polsce. Projekty prowadzą zarówno instytucje finansowe i przedsiębiorstwa, jak i firmy, dla których internet to środowisko naturalne. Za niektórymi projektami stoi też administracja badająca praktyczne możliwości zastosowania technologii dla potrzeb państwa.

Realizowane przedmioty specjalnościowe

 • Technologie kryptograficzne
 • Rozproszone bazy danych
 • Systemy płatności gotówkowych i rozrachunku transakcji papierami wartościowymi  
 • Technologia łańcucha bloków
 • Kryptowaluty
 • E-państwo, e-gospodarka
 • Ramy prawne dla e-państwa i e-gospodarki
 • Warsztaty z zakresu innowacyjnych technik i zastosowań

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji