Menu

XXVI Inauguracja
on‑line
30 września 2021

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2021/2022. Wydarzenie on-line rozpocznie się 30 września o 1100.

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi GIS dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy goście będą proszeni o założenie maseczek.
Ze względu na ograniczoną z powodu sytuacji epidemiologicznej liczbę miejsc, wstęp na uroczystość jest możliwy tylko z zaproszeniami.

Program

  1. Hymn Państwowy
  2. Przywitanie uczestników uroczystości
  3. Przemówienie Rektora WIT prof. Macieja Krawczaka
  4. Wyróżnienie najlepszych absolwentów
  5. Wyróżnienie najlepszych nauczycieli akademickich
  6. Wyróżnienie najlepszych studentów
  7. Immatrykulacja
  8. Wykład inauguracyjny Antoniego Libery pt. Czemu służy literatura?
  9. Gaudeamus
Program XXV Inauguracji WIT

Wykład pt. „Czemu służy literatura?

Wykład inauguracyjny pt. „Czemu służy literatura?” wygłosi Antoni Libera.

Wykład inauguracyjny „Czemu służy literatura?” - Antoni Libera

Antoni Libera (1949) – pisarz, tłumacz, reżyser teatralny. Autor m.in. powieści Madame (Znak 1998), prozy autobiograficznej Godot i jego cień (Znak 2009), tryptyku nowelistycznego Niech się panu darzy (Więź 2013), a także esejów i szkiców literackich Błogosławieństwo Becketta i inne wyznania literackie (Sic! 2004). Tłumacz i znawca twórczości Samuela Becketta, którego znaczną część dorobku wydał w dwutomowej edycji Utwory wybrane (PIW 2017). Wraz z Januszem Pydą OP opublikował też dialogi o teatrze Becketta pt. Jesteście na Ziemi, na to rady nie ma! (PIW 2015). Poza tym przełożył i opracował komplet tragedii Sofoklesa (PIW 2018), wybór tragedii Racine’a (PIW 2019), tragedie „rzymskie” Szekspira (PIW 2021) oraz kanon poezji Hölderlina i Kawafisa. Mieszka w Warszawie.

Transmisja on‑line

Link do transmisji na Facebooku