Wznowienia i przeniesienia z innej uczelni

Wznowienia i przeniesienia oraz kwalifikacja przez Prodziekana

Wznowienia WIT 

Jeśli chcesz się wznowić, a byłeś już studentem WIT wyślij do właściwego Dziekanatu wypełnione podanie:

Nie musisz dołączać dokumentacji, bo jest ona dostępna w zasobach UBI. O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby ponownie się wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Przeniesienia z innej uczelni, przepisanie ocen, kwalifikacja na wyższy semestr

Jeśli Twój dyplom lub świadectwo dojrzałości nie jest wystarczający, jako podstawa do kwalifikacji; chcesz się przenieść z innej Uczelni i przepisać oceny albo zostać przyjęty na wyższy semestr studiów to  po zarejestrowaniu się w UBI online i wgraniu wymaganych dokumentów dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej.

Studia I stopnia:


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek ITZ) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen 

Dołączasz potrzebną dokumentację:  ZASADY KWALIFIKACJI

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


ZARZĄDZANIE

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek Zarządzanie) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen 

Dołączasz potrzebną dokumentację:  ZASADY KWALIFIKACJI;

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


GRAFIKA

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Grafika (studia licencjackie)  opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 

Dołączasz potrzebną dokumentację:  ZASADY KWALIFIKACJI

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


INFORMATYKA

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia inżynierskie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 

Dołączasz potrzebną dokumentację:  ZASADY KWALIFIKACJI

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia II stopnia sprawdź ZASADY KWALIFIKACJI, a gdy dyplom nie jest podstawą kwalifikacji postępuj wg instrukcji poniżej:


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Wypełniasz Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ - studia II stopnia 

Dołączasz potrzebną dokumentację:  ZASADY KWALIFIKACJI

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


INFORMATYKA

Wypełniasz Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia magisterskie) 

Dołączasz potrzebną dokumentację:  ZASADY KWALIFIKACJI

Wysyłasz komplet do Dziekanatu WI: wi@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


GRAFIKA

Jeśli jesteś kandydatem na Grafikę II  wypełniasz: Ankieta samooceny – Grafika (studia magisterskie) oraz Oświadczenie autora – Grafika (studia magisterskie)

Sprawdź, co dołączyć do wypełnionych formularzy i gdzie je dostarczyć z kompletną dokumentacją:  ZASADY KWALIFIKACJI

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

Studia podyplomowe Grafika komputerowa, niestacjonarne 

Jeśli jesteś kandydatem na studium podyplomowe Grafika komputerowa wypełniasz: Grafika komputerowa ankieta (studium podyplomowe)

Sprawdź, co dołączyć do wypełnionego formularza i gdzie dostarczyć kompletną dokumentację do kwalifikacji -  ZASADY KWALIFIKACJI

O wynikach kwalifikacji zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację (Dziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.