REKRUTACJA
Wznowienia i przeniesienia z innej uczelni

Wznowienia studiów i przeniesienia wymagają decyzji Prodziekana. 

WZNOWIENIA WIT

 Jeśli chcesz się wznowić, a byłeś już studentem WIT wyślij do swojego Dziekanatu wypełnione podanie:

Nie dołączaj dokumentacji ze studiów - jest dostępna w zasobach UBI. O decyzji Prodziekana i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas w sprawie wpisu na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

PRZENIESIENIA Z INNEJ UCZELNI, PRZEPISANIE OCEN, KWALIFIKACJA NA WYŻSZY SEMESTR

Dokumenty/formularze do pobrania oraz instrukcje postępowania:

Jeśli Twój dyplom lub świadectwo dojrzałości nie jest wystarczający, jako podstawa do kwalifikacji; chcesz się przenieść z innej Uczelni i przepisać oceny albo zostać przyjęty na wyższy semestr studiów lub wznowić studia w ramach WIT to po zarejestrowaniu się w UBI online i wgraniu wymaganych dokumentów dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej ( instrukcje są podzielone wg stopnia studiów a następnie wg kierunku - znajdź pozycje, które dotyczą Twojego wyboru).

Studia I stopnia:


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek ITZ) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen 

Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen albo skan oryginału lub odpisu suplementu razem ze skanem oryginału lub odpisu dyplomu. Ewentualnie skan oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów razem z nadanym numerem dyplomu,  skan  innych certyfikatów wg Twojego uznania.

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


ZARZĄDZANIE

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek Zarządzanie) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen 

Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen albo skan oryginału lub odpisu suplementu razem ze skanem oryginału lub odpisu dyplomu. Ewentualnie skan oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów razem z nadanym numerem dyplomu,  skan  innych certyfikatów wg Twojego uznania.

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


GRAFIKA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Grafika (studia licencjackie)  opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen albo skan oryginału lub odpisu suplementu razem ze skanem oryginału lub odpisu dyplomu. Ewentualnie skan oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów razem z nadanym numerem dyplomu,  skan  innych certyfikatów wg Twojego uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6) sprawdź dni/godziny przyjęć: Dziekanat WI w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu wypełnienia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wi@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

INFORMATYKA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia inżynierskie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen albo skan oryginału lub odpisu suplementu razem ze skanem oryginału lub odpisu dyplomu. Ewentualnie skan oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów razem z nadanym numerem dyplomu,  skan  innych certyfikatów wg Twojego uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6) sprawdź dni/godziny przyjęć: Dziekanat WI w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu wypełnienia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wi@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia II stopnia sprawdź ZASADY KWALIFIKACJI, a gdy dyplom nie jest podstawą kwalifikacji postępuj wg instrukcji poniżej:


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

Wypełniasz Decyzja - różnice programowe ITZ MGR: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ - studia II stopnia 

Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen albo skan oryginału lub odpisu suplementu razem ze skanem oryginału lub odpisu dyplomu. Ewentualnie skan oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów razem z nadanym numerem dyplomu,  skan  innych certyfikatów wg Twojego uznania.

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: prodziekan-witz@wit.edu.pl ewentualnie na Dziekanat witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


INFORMATYKA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia magisterskie) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen albo skan oryginału lub odpisu suplementu razem ze skanem oryginału lub odpisu dyplomu. Ewentualnie skan oryginału zaświadczenia o ukończeniu studiów razem z nadanym numerem dyplomu,  skan  innych certyfikatów wg Twojego uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI (pokój nr 130, I piętro, ul. Newelska 6) sprawdź dni/godziny przyjęć: Dziekanat WI w razie pytań dotyczących formularzy czy sposobu wypełnienia dokumentacji skontaktuj się z Dziekanatem: wi@wit.edu.pl 
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

GRAFIKA

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy on-line”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Jeśli ukończony kierunek/specjalność nie jest podstawą do kwalifikacji na studia II stopnia na Grafikę na podstawie dyplomu potrzebna jest dodatkowa procedura. Proszę postępować zgodnie instrukcją:

 • Wypełnij: Ankieta samooceny – Grafika (studia magisterskie) oraz Oświadczenie autora – Grafika (studia magisterskie)
 • Dołącz dokumentację studiów I stopnia, teczkę prac i list motywacyjny - szczegółowe informacje: Zasady kwalifikacji na studia Uwaga: Zasady kwalifikacji na ro 2023/2024 będą opublikowane na początku czerwca
 • Skompletowaną w całości dokumentację należy umieścić w teczce. Teczkę należy opisać wg schematu: Imię i nazwisko, GRAFIKA II STOPNIA, rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz specjalność, którą wybrałeś. Możesz do teczki dołączyć nośnik żeby wgrać elementy dokumentacji czy portfolio - preferujemy pendrive. Po zakończonym procesie rekrutacji teczki są oddawane. 
 • Jak i kiedy dostarczyć teczkę? Działamy zdalnie dlatego - Umów się z nami na dostarczenie teczki. W tym celu napisz do nas na adres rekrutacja@wit.edu.pl Ustalimy dogodną formę ale pamiętaj, że teczkę możesz dostarczyć w jednym z dwóch przedziałów czasowych:  
  • I termin - między 23 a 30 sierpnia 
  • II termin - między 22 a 27 września 

  • Można wybrać tylko jeden termin.

  • Można teczkę (dokumentację oraz teczkę prac dosłać elektronicznie, w takim wypadku proszę każdy plik dobrze opisać, żeby komisja nie miała kłopotów ze zdefiniowaniem - spakować pliki do ZIP albo wysłać je w jednym dokumencie PDF.
   Całość proszę wysłać na maila rekrutacja@wit.edu.pl maksymalnie w ostatnim dniu I lub II terminu (do 30 sierpnia lub do 27 września).
   W temacie maila proszę podać: Imię i nazwisko, GRAFIKA II STOPNIA, rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz wybraną specjalność.

 • O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

Studia podyplomowe Grafika komputerowa

W ofercie na 2023/2024 są dwie formy online oraz stacjonarna. Wymagania dla kandydatów na Grafikę Komputerową w formie zdalnej (z ubiegłej edycji):

- Dysponowanie dostatecznie szybkim łączem, które pozwoli  na pracę zdalną z oprogramowaniem graficznym używanym na ćwiczeniach.          

- Warunki licencji udzielonej szkole przez Adobe wymagają, aby oprogramowanie było uruchamiane na stacjach graficznych w sali laboratoryjnej, a Państwo korzystali z niego poprzez pulpit zdalny. W naszej ocenie minimalne wymagania dla łącza internetowego w miejscu, z którego zamierzacie Państwo korzystać biorąc udział w zajęciach, to dostęp światłowodowy lub wydajna szerokopasmowa cyfrowa  linia abonencka (DSL) o prędkości wysyłania danych (upload)  co najmniej 10 Mb/s i prędkości odbierania danych (download) co najmniej 50 Mb/s.    

Prosimy o zweryfikowanie, czy Państwa łącze spełnia wymagania. W przypadku braku odpowiedniego łącza rekomendujemy formę stacjonarną.

 • Zaloguj się do UBI i przejdź na „Zapisy online”: wprowadź dane osobowe lub zaktualizuj istniejące, wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku),  zgłoś się na wybrany kierunek studiów, a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:

Jeśli jesteś kandydatem na studium podyplomowe Grafika komputerowa wymagana jest dodatkowa procedura do uzyskania kwalifikacji, o której decyduje Dziekan na podstawie dokumentacji, którą należy przesłać na adres e-mail: rekrutacja+grafikapodyplomowa@wit.edu.pl. W temacie wiadomości wpisać: Dokumenty do kwalifikacji. Grafika podyplomowa. Imię i nazwisko. Dopisz formę: ON-LINE lub STACJONARNA.

Oto, co należy wysłać w mailu: 1. wypełniona ankieta umiejętności posługiwania się oprogramowaniem komputerowym - Grafika komputerowa ankieta (studium podyplomowe) 2. CV 3. list motywacyjny 4. portfolio w wersji elektronicznej (jeśli posiadasz) 5. dyplom oraz suplement (skan/ zdjęcie).

O wynikach kwalifikacji zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację (Dziekan podejmuje decyzję w ciągu 3 -5 tygodni). Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.