Wznowienia i przeniesienia z innej uczelni

Wznowienia i przeniesienia oraz kwalifikacja przez Prodziekana

Wznowienia WIT 

Jeśli chcesz się wznowić, a byłeś już studentem WIT wyślij do właściwego Dziekanatu wypełnione podanie:

Nie musisz dołączać dokumentacji (skanów świadectw, dyplomów, suplementów), bo jest ona dostępna w zasobach UBI. O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby ponownie się wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Przeniesienia z innej uczelni, przepisanie ocen, kwalifikacja na wyższy semestr

Dokumenty/formularze do pobrania oraz instrukcje postępowania:

Jeśli Twój dyplom lub świadectwo dojrzałości nie jest wystarczający, jako podstawa do kwalifikacji; chcesz się przenieść z innej Uczelni i przepisać oceny albo zostać przyjęty na wyższy semestr studiów lub wznowić studia w ramach WIT to  po zarejestrowaniu się w UBI online i wgraniu wymaganych dokumentów dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi poniżej (wg kierunku).

 

Studia I stopnia:


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek ITZ) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen 

Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen, skan - oryginał lub odpis suplementu, skan -oryginał lub odpis dyplomu, skan - oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  skan - inne certyfikaty wg uznania.

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


ZARZĄDZANIE

Wypełniasz: Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS (kierunek Zarządzanie) - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen 

Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen, skan - oryginał lub odpis suplementu, skan -oryginał lub odpis dyplomu, skan - oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  skan - inne certyfikaty wg uznania.

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


GRAFIKA

 • Zrób zgłoszenie online w UBI i wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Grafika (studia licencjackie)  opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI - skontaktuj się z Dziekanatem i ustal jak możesz dostarczyć pakiet dokumentów do rozpatrzenia przez Prodziekana: wi@wit.edu.pl
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

INFORMATYKA

 • Zrób zgłoszenie online w UBI i wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie róznic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia inżynierskie) opcjonalnie również ten arkusz Informatyka i Grafika (arkusz uniwersalny) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI - skontaktuj się z Dziekanatem i ustal jak możesz dostarczyć pakiet dokumentów do rozpatrzenia przez Prodziekana: wi@wit.edu.pl
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

Studia II stopnia sprawdź ZASADY KWALIFIKACJI, a gdy dyplom nie jest podstawą kwalifikacji postępuj wg instrukcji poniżej:


INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Wypełniasz Podanie do Prodziekana – Wydział ITZ - studia II stopnia 

Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: skan wyciągu ocen, skan - oryginał lub odpis suplementu, skan -oryginał lub odpis dyplomu, skan - oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu),  skan - inne certyfikaty wg uznania.

Wysyłasz komplet do Dziekanatu ITZ: prodziekan-witz@wit.edu.pl ewentualnie na Dziekanat witz@wit.edu.pl

O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po tym wszystkim skontaktuj się z Rekrutacją WIT aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl


INFORMATYKA

 • Zrób zgłoszenie online w UBI i wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) a następnie postępuj zgodnie z instrukcją:
 • Drukujesz, wypełniasz i podpisujesz: Podanie do Prodziekana – Wydział Informatyki oraz Arkusz przeniesienia punktów ECTS - wniosek o ustalenie różnic programowych i przepisanie ocen Informatyka (studia magisterskie) 
 • Dołączasz potrzebną dokumentację odpowiednio: oryginał wyciągu ocen, oryginał lub odpis suplementu, oryginał lub odpis dyplomu, oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów (razem z nadanym numerem dyplomu), inne certyfikaty wg uznania.
 • Dostarczasz komplet do Dziekanatu WI - skontaktuj się z Dziekanatem i ustal jak możesz dostarczyć pakiet dokumentów do rozpatrzenia przez Prodziekana: wi@wit.edu.pl
 • O wynikach kwalifikacji i sposobie realizacji różnic programowych informuje mailowo Dziekanat (Prodziekan podejmuje decyzję w terminie do 3 tygodni). Po otrzymaniu wiadomości z Dziekanatu napisz do nas aby uzyskać informacje, jak wpisać na listę studentów: rekrutacja@wit.edu.pl

GRAFIKA

 • Zrób zgłoszenie online w UBI i wgraj wymagane dokumenty dla poświadczenia wpisanych danych (rekrutacja krok po kroku) 

 • Jeśli ukończony kierunek/specjalność nie jest podstawą do kwalifikacji na studia II stopnia na Grafikę na podstawie dyplomu potrzebna jest dodatkowa procedura. Proszę postępować zgodnie instrukcją:

 • Wypełnij: Ankieta samooceny – Grafika (studia magisterskie) oraz Oświadczenie autora – Grafika (studia magisterskie)
 • Dołącz dokumentację studiów I stopnia, teczkę prac i list motywacyjny - szczegółowe informacje: Zasady kwalifikacji na studia
 • Skompletowaną w całości dokumentację należy umieścić w teczce. Teczkę należy opisać wg schematu: Imię i nazwisko, GRAFIKA II STOPNIA, rodzaj studiów (stacjonarne/niestacjonarne) oraz specjalność, którą wybrałeś.
 • Jak i kiedy dostarczyć teczkę? Działamy zdalnie dlatego - Umów się z nami na dostarczenie teczki. W tym celu napisz do nas na adres rekrutacja@wit.edu.pl Ustalimy dogodną formę ale pamiętaj, że teczkę możesz dostarczyć w jednym z dwóch przedziałów czasowych:  
  • I termin - między 24 a 28 sierpnia (wtorek -sobota)
  • II termin - między 21 a 25 września (wtorek-sobota)

  • Można wybrać tylko jeden termin.

 • O wynikach kwalifikacji/sposobie realizacji różnic programowych zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację. Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.

Studia podyplomowe Grafika komputerowa, niestacjonarne 

Jeśli jesteś kandydatem na studium podyplomowe Grafika komputerowa wypełniasz: Grafika komputerowa ankieta (studium podyplomowe)

Sprawdź, co dołączyć do wypełnionego formularza i gdzie dostarczyć kompletną dokumentację do kwalifikacji -  ZASADY KWALIFIKACJI

O wynikach kwalifikacji zostaniesz powiadomiony mailem przez Rekrutację (Dziekan podejmuje decyzję w ciągu 2 -5 tygodni). Uzyskasz też informacje, jak wpisać na listę studentów.