Specjalności - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Program studiów

Oferowany program studiów na kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania, którego realizacja rozpoczęła się w roku akademickim 2017/2018, zakłada prowadzenie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 roku studiów.

Studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (zaoczne) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Super zarobki absolwentów WIT

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 r. wśród pracujących absolwentów (warszawskich uczelni) studiów stacjonarnych/niestacjonarnych rozpoczętych przed wprowadzeniem w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów WIT.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.