Specjalności - Inżynieria Oprogramowania - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Inżynieria Oprogramowania

Zakres specjalistycznej wiedzy i umiejętności

  • algorytmy i struktury danych stosowane w różnych dziedzinach zastosowań informatyki,
  • metodologia projektowania dużych aplikacji i zarządzanie projektami informatycznymi,
  • inżynieria oprogramowania,
  • projektowanie aplikacji w środowiskach graficznych oraz aplikacji systemowych i sieciowych,
  • poszerzona umiejętność programowania w różnych środowiskach informatycznych oraz programowania w językach opisu sprzętu cyfrowego.

Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy na stanowiskach programistów biorących udział w realizacji dużych projektów informatycznych oraz liderów zespołów programistycznych w różnych dziedzinach zastosowań.