Informatyka

Technologie Chmury Obliczeniowej

Rodzaj studiów

inżynierskie

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

7 sem. dzienne

8 sem. zaoczne

Charakterystyka specjalności

Unikalne połączenie realizacji kierunkowych efektów kształcenia z przygotowaniem do między­naro­dowych egzaminów certyfikacyjnych Microsoft. Kursy z przedmiotów specjalnościowych prowadzone są przez autoryzowanych trenerów i certyfikowanych inżynierów Microsoft a ich zaliczenie uprawnia do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych. Sekwencja przedmio­tów specjalnościowych odpowiada ścieżkom certyfikacji w obszarze instalowania, konfigu­rowania i zarządzania grupą produktów Microsoft, które realizują koncepcję chmury obliczeniowej. Absolwent specjalności może wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodo­wymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami. Program specjalności jest przygotowany i realizowany we współpracy z firmą CBSG Polska (www.CBSG.pl). Opiekunem specjalności z ramienia firmy partnerskiej jest jej CEO, mgr inż. Paweł Pławiak, MCP/MTA/MCTS/MCITP/MCSA/MCSE/MCT/MVP, Microsoft Certified Trainer.

Nabywane kompetencje

 • Specjalistyczna wiedza z zakresu systemów klienckich i serwerowych firmy Microsoft
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu rozwiązań chmury publicznej opartej o Microsoft Azure
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania systemami mobilnymi Microsoft Intune
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu zasad implementacji i weryfikacji ustawień zabezpieczeń dla środowisk Microsoft
 • Umiejętność konfiguracji, administrowania i rozwiązywania problemów z Windows 10 oraz Windows Server 2016
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu usług wchodzących w skład Office 365
 • Umiejętność konfiguracji, utrzymania i monitorowania usług Office 365
 • Umiejętność konfiguracji i zastosowania usług Microsoft Azure w tworzeniu środowisk hybrydowych oraz środowisk jednorodnych.
 • Umiejętność implementacji, konfiguracji i utrzymania systemu Microsoft Intune do zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Umiejętność oceny i implementacji zabezpieczeń w środowiskach Windows 10, Windows Server 2016, Office 365, Microsoft Azure oraz Microsoft Intune.
 • Umiejętność zarządzania tożsamościami w środowisku Active Directory oraz tworzenia rozwiązań Single Sign-On.
 • Umiejętność doboru licencji Microsoft do potrzeb organizacji.
 • Biznesowe aspekty zastosowania certyfikacji zawodowych Microsoft w budowaniu zespołów IT.
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu certyfikacji zawodowych Microsoft oraz sposobów licencjonowania produktów Microsoft.

Zakres przedmiotów specjalnościowych

 • Instalacja i konfiguracja systemów klienckich Microsoft
 • Wsparcie użytkowników w środowiskach korporacyjnych
 • Administrowanie środowiskiem serwerowym Windows
 • Zaawansowane usługi Windows Server
 • Implementacja systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • Implementacja rozwiązań chmury obliczeniowej w Microsoft Azure
 • Konfiguracja i utrzymanie usług Office 365
 • Automatyzacja zadań w środowisku PowerShell
 • Implementacja zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych Microsoft
 • Wdrażanie i analiza rekomendacji bezpieczeństwa dla systemów Windows
 • Licencjonowanie produktów Microsoft
 • Certyfikacje zawodowe Microsoft

Miejsca pracy dla absolwentów

 • specjalista w zakresie rozwiązań Cloud
 • konsultant Microsoft Azure
 • konsultant w zespole bezpieczeństwa technologii Microsoft
 • administrator środowisk Windows
 • administrator usług Office 365
 • administrator rozwiązań zarządzania urządzeniami mobilnymi MDM
 • inżynier ds. zapewnienia zgodności zabezpieczeń w środowiskach Microsoft
 • inżynier wsparcia w zakresie technologii Microsoft
 • inżynier usług Active Directory

Przedmioty specjalnościowe

Lp. Przedmiot Produkt Microsoft / Tematyka Liczba godzin wykł./lab. w semestrze
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
V VI VII V VI VII VIII
1. Instalacja i konfiguracja systemów klienckich Windows 10 4/12     4/12      
2. Wsparcie użytkowników korporacyjnych Windows 10 4/12     4/12      
3. Administrowanie środowiskiem serwerowym Windows Server 2016 8/24       8/24    
4. Zaawansowane usługi serwerowe Windows Server 2016   8/24       8/24  
5. Systemy zarządzania urządzeniami mobilnymi 1 Intune 4/12         4/12  
6. Systemy zarządzania urządzeniami mobilnymi 2 Intune   4/12         4/12
7. Platforma dla chmury obliczeniowej Azure     8/24     8/24  
8. Konfiguracja i utrzymanie usług w chmurze Office 365   8/24     8/24    
9. Automatyzacja zadań w chmurze 1 PowerShell 0/4     0/4      
10. Automatyzacja zadań w chmurze 2 PowerShell   0/16       0/16  
11. Automatyzacja zadań w chmurze 3 PowerShell     0/16       0/16
12. Bezpieczeństwo w środowiskach klienckich i serwerowych Bezpieczeństwo   4/20       4/20  
13. Analiza i wdrażanie bezpieczeństwa Bezpieczeństwo     4/16       4/16
14. Licencjonowanie produktów i certyfikacje zawodowe Microsoft Licencjonowanie 4/0     4/0      
15. Licencjonowanie produktów Microsoft Licencjonowanie     4/0       4/0
    Suma 26/64 24/96 14/56 12/28 16/48 24/96 12/44
    Razem 88 120 72 40 64 120 56

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji