Zarządzanie

Certyfikowany analityk systemów IT

Rodzaj studiów

podyplomowe

Tryb studiów

stacjonarne (dzienne)

niestacjonarne (zaoczne)

Czas trwania

Studia realizowane we współpracy z ALTKOM AKADEMIA

MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA 2 CERTYFIKATÓW!

REQB Foundation

OMG Certified UML Professional

 

Dlaczego warto wybrać

Firmy informatyczne poszukują skutecznych analityków i projektantów systemów IT. Ich praca ma nierzadko decydujące znaczenie dla większości projektów informatycznych. Studia przygotowują do zdania egzaminu OCUP2 Foundation (kod szkolenia OMG-OCUP2-FOUND100) - najbardziej znanego, międzynarodowego egzaminu, potwierdzającego na poziomie wystarczającym do sprawnego posługiwania się nim w projektach informatycznych. Zajęcia ukierunkowane są na zagadnienia, które wchodzą w zakres poziomu Foundation, aby jak najlepiej przygotować uczestników do zdania egzaminu. Wiedza teoretyczna uzupełniana jest dużą ilością przykładowych ćwiczeń i pytań. Osoby posiadające certyfikat REQB są postrzegane postrzegane jako znający standardy i dobre praktyki fachowcy od zarządzania wymaganiami. Studia na tym kierunku umożliwiają także nabycie umiejętności określania i opisywania wymagań, znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań oraz przeprowadzania skuteczniej analizy wymagań potwierdzonych certyfikatem REQB potwierdzające. Studia przygotowują także do przystąpienia do certyfikacji CCBA (Certificate of Competency in Business Analysis).

Korzyści

Podczas studiów uczestnicy poznają tajniki pracy analityków i projektantów systemów informatycznych obejmujące m.in. następujące elementy:

 • Potwierdzona certyfikatem znajomość znajomość standardu UML,
 • Potwierdzona certyfikatem znajomość procesu i procedur inżynierii wymagań,
 • Znajomość zagadnień inżynierii procesów,
 • Umiejętność modelowania procesów w notacji BPMN przy pomocy pakietu ADONIS,
 • Znajomość notacji Barkera w zakresie analizy systemów,
 • Umiejętność analizy organizacji i wymagań w oparciu o BABOK® Guide,
 • Umiejętności miękkie w zakresie komunikacji interpersonalnej, pracy w zespole projektowym, kierowania zespołem.

Adresaci studiów

Szkolenie skierowane do analityków, architektów, projektantów, testerów, menedżerów IT oraz wszystkich osób przygotowujących się do zdobycia potwierdzonych certyfikatami umiejętności w zakresie inżynierii wymagań oraz technik analizy, modelowania i projektowania systemów informatycznych.

Oferta edukacyjna skierowana jest do:

 • kandydatów na analityków,
 • kandydatów na projektantów systemów IT,
 • kierowników jednostek organizacyjnych IT, ich zastępców,
 • kierowników oraz pracowników działów IT,
 • specjalistów inżynierii procesów,
 • doradców i konsultantów,
 • do wszystkich osób, które pragną zdobyć wysokie kwalifikacje menedżerskie w obszarze IT.

Czas trwania studiów

dwa semestry, 192 godziny

Dokument ukończenia studiów podyplomowych

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk.

Super oferta

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Certyfikowany Analityk Systemów IT umożliwi uzyskanie certyfikatów potwierdzających kompetencje. Będą to:

 • REQB Foundation
 • OMG Certified UML Professional 2TM Foundation Professional

Egzaminy certyfikujące nie są obowiązkowe, jednak mogą zostać zakupione indywidualnie w specjalnej ofercie cenowej dla absolwentów tego kierunku. Studenci po zajęciach akredytowanych otrzymają vouchery na realizację egzaminów certyfikujących i zostaną wyznaczone terminy przeprowadzenia egzaminów w ramach roku akademickiego.

Plan studiów

 Certyfikowany analityk systemów IT - plan studiów

Chcesz studiować? Zajrzyj na stronę rekrutacji