Specjalności - Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT

Program studiów

Oferowany program studiów II -go stopnia na kierunku Informatyczne techniki zarządzania, którego realizacja rozpocznie się w roku akademickim 2017/2018, zakłada prowadzenie studiów  niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności:

Studia niestacjonarne (zaoczne) trwają 3 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 1 semestru studiów.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).

Życie po WIT

Absolwenci kierunku Informatyczne Techniki Zarządzania (Zarządzanie II stopień) WIT świetnie odnajdują się na rynku pracy – tak wynika z drugiej edycji raportu „Badanie Ekonomicznych Losów Absolwentów” opublikowanego w ostatnich dniach przez MNiSW. Głównym źródłem informacji systemowych są dane administracyjne pochodzące z rzetelnych źródeł - systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on, czyli systemu informacji o szkolnictwie wyższym wspierającego pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Informatyczne Techniki Zarządzania (Zarządzanie II stopień)

Super zarobki absolwentów WIT

Na wykresie przedstawiamy średnie miesięczne wynagrodzenie (na podstawie umów o pracę rejestrowanych w ZUS) w okresie od uzyskania dyplomu do 30.09.2015 r. wśród pracujących absolwentów (warszawskich uczelni) studiów niestacjonarnych rozpoczętych po wprowadzeniu w Polsce Krajowych Ram Kwalifikacji.

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów WIT.

Dane o zarobkach pochodzą z Ogólnopolskiego system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych.