Rekrutacja – pytania i odpowiedzi

Poniższa lista zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania podczas rekrutacji. Jeśli Twojego pytania nie ma na liście - skontaktuj sie z nami!

  Terminy

 1. Rekrutacja rozpoczyna się 1 czerwca i będzie trwać do 15 października (o ile będą jeszcze wolne miejsca).
 2. Prowadzimy rekrutację na studia I i II stopnia raz w roku.
 3.  
  Plan zajęć będzie opublikowany nie wcześniej niż 20 września w UBI.
 4.  
  Gdy ELS - elektroniczna legitymacja studencka będzie gotowa do odbioru – wyślemy powiadomienie na uczelniane konto e-mail. Aktualny stan ELS można zobaczyć w systemie UBI w zakładce Mój profil / Dane osobowe / Elektroniczna Legitymacja Studencka (na tej samej stronie, na której wgrywa się zdjęcie do ELS). 

  Dokumenty

 1. Na etapie rejestrowania się na wybrane studia nie ma konieczności wprowadzania danych dotyczących wykształcenia. Pozostaw te dane puste podczas wypełniania kwestionariusza osobowego (pola nie są oznaczone gwiazdką). Jak tylko otrzymasz dokumenty – uzupełnij dane na swoim koncie UBI i wgraj je wówczas do systemu.
 2. Jeśli na dokumencie, którym potwierdzasz swój adres zameldowania, nie widnieje ten adres – w formularzu wgrywania plików dołącz oświadczenie, w którym wpisz ponownie swój adres zameldowania i podpisz, że jest on Twoim adresem. Gotowe oświadczenie można pobrać z UBI w zakładce Dane osobowe / Przesyłanie dokumentów – po zaznaczeniu opcji „Adres zamieszkania”. Nie zapomnij złożyć swojego podpisu pod treścią oświadczenia.
 3.  
  Adres zameldowania nie jest niezbędnym składnikiem rekrutacji – wtedy w polach dotyczących adresu zameldowania należy podać adres zamieszkania, a następnie potwierdzić wprowadzone dane przesyłając zeskanowane oświadczenie o nie posiadaniu adresu zameldowania. 

  Sposób rekrutacji

 1. Tak. Możesz zmienić wybrany kierunek studiów, o ile jest jeszcze taka możliwość, tzn. trwa jeszcze rejestracja zarówno na te studia, z których chcesz się wypisać jak i na te, na które zamierzasz się zapisać (również w przypadku gdy dokonałeś już opłaty wpisowego lub podpisałeś dokumenty). Wystarczy, że napiszesz do nas e-maila na adres rekrutacja+zmiana@wit.edu.pl. Wyrejestrujemy Cię z dotychczasowego kierunku i zapiszemy na nowo wybrane studia.
 2. Jest to indywidualna decyzja każdego kandydata. Przy podejmowaniu jej należy uwzględnić swoje dotychczasowe osiągnięcia na różnych polach nauki, a także swoje umiejętności i zainteresowania. Zachęcamy do zapoznania się z opisem specjalności i przedmiotów specjalnościowych oraz programów studiów.

  Studiowanie

 1. Zajęcia na studiach zaocznych odbywają się w soboty i niedziele co dwa tygodnie w godzinach 800 - 2000.
 2. Nie, są trzy lokalizacje miejsc w Warszawie, w których odbywają się zajęcia:
  Newelska (w planie zajęć sale oznaczone symbolem N): ul. Newelska 6
  Gizów (symbol G): ul. Gizów 6
  Księcia Janusza (symbol K): ul. Księcia Janusza 45/47
  Zobacz wszystkie miejsca na mapie.
 3. Wirtualna Uczelnia UBI - Uczelniany Bank Informacji WIT, to w pełni zinformatyzowany system zarządzania. Składa się z dwóch odrębnych serwisów: UBI – dla kandydatów na studia, studentów, absolwentów i kadry dydaktycznej oraz UBIA – dla pracowników. UBI pozwala na zapisanie się na wybrany kierunek studiów bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a także na korzystanie z zasobów sieci WIT (konto e-mail, jabber, zdalny pulpit). W systemie UBI będziesz mógł na bieżąco obserwować postęp Twojej rekrutacji na studia, a także prześlesz wymagane dokumenty (w tym fotografię do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej).