Pozytywna ocena w sprawie jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie

22/10/2021

W dniu 7 października 2021 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznało ocenę POZYTYWNĄ dla kierunku ZARZĄDZANIE na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

Pozytywna akredytacja PKA oznacza, że nasz program studiów spełnia wszystkie standardy przyjęte dla szkolnictwa wyższego w kontekście krajowym i międzynarodowym. To dzięki temu zapewniamy absolwentom WIT dobrą pozycję na rynku pracy.

Zobacz uchwałę w sprawie oceny dla kierunku ZARZĄDZANIE.

Pozytywna ocena w sprawie jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie