dr
Monika Mularska-Kucharek

Biogram

Doktor nauk humanistycznych, wykładowca Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej ART OF TRAINING, trener biznesu, socjolożka, terapeutka, trener umiejętności psychospołecznych, ekspertka ds. rozwoju osobistego, inicjatorka i założycielka Fundacji Łódzka Akademia Kobiecości, w której pełni funkcję prezesa Zarządu. 

Jako trener przeprowadziła ponad 4700 godzin szkoleń, warsztatów, treningów, rozwijających umiejętności intra- i interpersonalne oraz kształtujących postawy przedsiębiorcze. Specjalizuje się w szkoleniach z komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów, inteligencji emocjonalnej, motywacji, zarządzania zespołem, radzenia sobie ze stresem, asertywności, negocjacji itp. Realizuje projekty szkoleniowe przede wszystkim dla kadry menadżerskiej, zarówno w instytucjach publicznych, jak i dla biznesu. Szkolenia prowadzi na podstawie autorskich programów, w których wykorzystuje wiedzę socjologiczną, psychologiczną oraz psychoterapeutyczną. 

Od 2006 roku jestem związana ze światem akademickim. Prowadzi/prowadziła wykłady oraz warsztaty w ramach następujących przedmiotów: Leadership, Motywowanie pracowników, Psychologia grupy i budowanie zespołu, Rozwiązywanie konfliktów, Wystąpienia publiczne i prowadzenie zebrań, Psychologia motywacji, Negocjacje, Radzenie sobie ze stresem, Inteligencja emocjonalna, Komunikacja w zespole, Zarządzanie czasem itp. W ramach współpracy z Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną pełniła funkcję prodziekana kierunku Psychologia. 

Uczestniczyła w kilkunastu projektach rozwojowych w ramach współpracy z biznesem i z instytucjami, w tym w także finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem było podnoszenie kompetencji interpersonalnych i zawodowych pracowników. Pełniła funkcję eksperta ds. społecznych w projekcie międzynarodowym pt. Employability and Health Precaution for older long-term unemployed people (50 Fit). Była inicjatorką MODELU STAY, którego celem jest utrzymanie aktywności zawodowej osób 50+, opracowanego z następującymi partnerami zagranicznymi: University of Strathclyde (Wielka Brytania), Newcastle University Business School (Wielka Brytania), Instituto de Soldadura e Qualidade (Portugalia), finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IV Osi Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Jest autorką blisko 50 artykułów naukowych oraz 6 książek. Za pracę naukową otrzymała w 2016 roku prestiżowe stypendium dla wybitnych młodych naukowców finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Pisze książki popularno-naukowe, a także artykuły eksperckie do czasopism i portali internetowych. Współpracuję z takimi portalami jak: Szczypta Luksusu, Imperium Kobiet, a także magazynami Law Business Quality i Po Prostu Żyj. Regularnie wypowiada się publicznie jako ekspert.  Udziela wywiadów do prasy, jest zapraszana do rozgłośni radiowych oraz stacji telewizyjnych. 

Dr Mularska-Kucharek włącza się w inicjatywy i projekty wspierające kobiety, również w biznesie. Za swoją działalność w tym na rzecz kobiet otrzymała statuetkę „Kobieta, która inspiruje 2020” oraz „Liderka XXI”. Jest członkinią Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu.  

Od 8 lat prowadzi terapię indywidualną. Pracuję w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Od lat wspiera menedżerów poprzez sesje mentoringowe oraz konsultacje.

Cykl autorskich szkoleń autorskich Moniki Mularskiej-Kucharek