dr
Monika Mularska-Kucharek

Biogram

Doktor nauk humanistycznych, socjolog, wykładowca akademicki, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej ART OF TRAINING, członkini Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego oraz Komitetu Doradczego Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny, trenerka biznesu, terapeutka, trenerka umiejętności psychospołecznych, ekspertka ds. rozwoju osobistego, mentorka kobiet, ekspertka komisji konkursowych w Urzędzie Miasta Łodzi, inicjatorka i założycielka Fundacji Łódzka Akademia Kobiecości, w której pełni funkcję prezesa Zarządu.

Jako trener przeprowadziła ponad 5000 godzin szkoleń, warsztatów, treningów, rozwijających umiejętności intra- i interpersonalne oraz kompetencje menedżerskie. Szkoli z takich obszarów jak: komunikacja werbalna i niewerbalna, rozwiązywanie konfliktów, inteligencja emocjonalna, motywacja, zarządzanie zespołem, radzenie sobie ze stresem, asertywność, negocjacje, wystąpienia publiczne itp. Realizuje szkolenia przede wszystkim dla kadry menadżerskiej, zarówno w instytucjach publicznych, jak i dla biznesu. Szkolenia realizowała dla takich organizacji, jak: Urząd Marszałkowski w Łodzi, Urząd Miasta Łodzi, Odziały ZUS w kilkunastu miastach w Polsce, DELL, ORLEN, BRICOMAN, TRUVANT, NORDEA, HSV, KLINIKA PAWLIKOWSKI, SPEDIMEX, SPOŁEM, Społeczna Akademia Nauk, Politechnika Łódzka, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna itd.

Od 2006 roku związana jest ze światem akademickim. Prowadzi wykłady oraz warsztaty w ramach następujących przedmiotów: Leadership, Motywowanie pracowników, Psychologia grupy i budowanie zespołu, Rozwiązywanie konfliktów, Facylitation, Wystąpienia publiczne i prowadzenie zebrań, Psychologia motywacji, Negocjacje itp.

Od lat wspiera menedżerów poprzez sesje mentoringowe oraz konsultacje.

Uczestniczyła w kilkunastu projektach rozwojowych w ramach współpracy z biznesem i z instytucjami, w tym w także finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem było podnoszenie kompetencji interpersonalnych i zawodowych pracowników.

Jest autorką blisko 50 artykułów naukowych oraz 7 książek. Za pracę naukową otrzymała w 2016 roku prestiżowe stypendium dla wybitnych młodych naukowców finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Autorka 6 książek oraz kilkudziesięciu tekstów z zakresu rozwoju osobistego, psychologii pozytywnej, jakości życia. Ekspertka telewizyjna i radiowa.

Włącza się w inicjatywy i projekty wspierające kobiety, również w biznesie. Za swoją działalność, w tym na rzecz kobiet, otrzymała statuetkę „Kobieta, która inspiruje 2020” oraz „Kobieta Niezwykła”. W roku 2022 została wyróżniona statuetką „Liderka XXI wieku”.

Mottem jej pracy zawodowej są słowa: „UMIEJĘTNOŚĆ określa to, co jesteś w stanie zrobić. MOTYWACJA determinuje to, co robisz. PODEJŚCIE determinuje, jak dobrze to robisz”. – Lou Holtz