Inżynieria sieci IP

Specjalność na studiach inżynierskich na kierunku Informatyka

Zakres kształcenia specjalistycznego

 • Architektura sieci teleinformatycznych: praktyczna analiza modeli OSI oraz TCP/IP, rodzaje i rola urządzeń sieciowych, usługi sieciowe, adresacja itp.
 • Switching i routing w sieciach IP
 • Sieci bezprzewodowe Wi-Fi
 • Transmisja danych w sieciach
 • Wirtualne sieci prywatne VPN
 • Transmisja obrazu i głosu w sieciach
 • Zarządzenie sieciami IP
 • Bezpieczeństwo sieci IP

Zdobyte kompetencje

 • Wiedza ogólna i specjalistyczna z obszaru systemów rozproszonych i sieci teleinformatycznych
 • Znajomość podstaw teoretycznych i umiejętność praktycznego zastosowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie bezpiecznego przesyłania informacji w sieciach IP
 • Umiejętność programowania w różnych środowiskach z wykorzystaniem wielu modeli i języków programowania używanych do budowy aplikacji internetowych
 • Umiejętność projektowania sieci teleinformatycznych wykorzystujących różne rodzaje transmisji zgodnie z zasadami dobrej praktyki inżynierskiej
 • Umiejętność zarządzania sieciami o różnorodnej strukturze z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi
 • Umiejętność kierowania zespołami projektowymi z pełnym wykorzystaniem własnego i zespołowego potencjału innowacyjnego

Kim będziesz po studiach?

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach:

 • projektanta sieci teleinformatycznych
 • inżyniera sieci
 • administratora sieci
 • specjalisty ds. sieci teleinformatycznych
 • specjalisty ds. teleinformatyki