Business leadership

Specjalność na studiach licencjackich na kierunku Zarządzanie
~~MENU_SPECJALNOSC~~

Dlaczego warto wybrać

Studia kształcą Liderów nowoczesnych organizacji. Dają sprawdzone odpowiedzi/rozwiązania na pytania: 

 • Jak nowe pokolenie definiuje słowo lider?
 • Jak zbudować trwały, zmotywowany zespół?
 • Co zrobić, by zespół realizował cele i brał odpowiedzialność za osiągane efekty? 
 • Jak sprawić, by ludzie współpracowali, komunikowali się, rozumieli i angażowali się w przeprowadzane zmiany?

Studia wyposażają uczestników w kluczowe kompetencje takie jak: wizjonerstwo, zorientowanie na cele biznesowe, budowanie i motywowanie zespołu, rozwijanie i inspirowanie pracowników, komunikacja. Inspirują do refleksji, jak poprzez własną wiarygodność, wyznawane wartości i pracę na co dzień, wzmacniać w pracownikach zaangażowanie, sprawczość i proaktywność. Dają podpowiedź, jakim być szefem i jakie kompetencje rozwijać, by ludzie chcieli z nami pracować, czerpali z tego dumę i radość.
Program studiów opracowany został przez praktyków i stawia na praktyczne rozwiązania do zastosowania „od zaraz”. 80% to ćwiczenia praktyczne, 20% to wykłady.

Dla kogo

Studia dedykowane są wszystkim, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą z ludźmi i aspirują do objęcia w przyszłości stanowisk menedżerskich. Osobom, które zawód szefa traktują, jako życiową misję opartą na takich wartościach jak: szacunek do drugiego człowieka, komunikacja wprost, zaufanie i partnerstwo. 

Zdobyte kompetencje

Dzięki uczestniczeniu w studiach:

 • Poznasz wyniki najnowszych badań dotyczących definiowania roli i oczekiwanych kompetencji Lidera
 • Będzie potrafił świadomie budować zespół biorąc pod uwagę wymagane kompetencje oraz dopasowanie kandydata do zespołu
 • Będziesz potrafił komunikować się z pracownikami i współpracownikami w różnych sytuacjach biznesowych
 • Będziesz potrafił rozwiązywać konflikty i im przeciwdziałać
 • Będziesz potrafił zarządzać procesem zmian, je komunikować oraz odpowiadać na potrzeby pracowników
 • Będziesz potrafił dobierać i stosować metody pracy w zależności od etapu rozwoju pracownika
 • Będziesz potrafił stosować w codziennej pracy modele i narzędzia komunikacyjne
 • Nabędziesz umiejętności prowadzenia zebrań i spotkań biznesowych
 • Rozwiniesz umiejętność inspirowania i współpracy z innymi ludźmi.

Kim będziesz po studiach

 • Znajdziesz zatrudnienie na takich stanowiskach jak: menedżer, team lidera, kierownik, projekt menedżer.
 • Będziesz także przygotowany do zarządzania ludźmi we własnej firmie.

Realizowane przedmioty specjalnościowe:

 • Budowanie autorytetu menedżera
 • Coaching menedżerski
 • Leadership – rola menedżera w organizacji
 • Motywowanie pracowników
 • Prowadzenie zebrań i wystąpienia publiczne
 • Psychologia grupy i budowanie zespołu
 • Rekrutowanie pracowników
 • Rozwiązywanie konfliktów
 • Warsztaty pracy grupowej - BL
 • Zarządzanie zmianą

Oferujemy możliwość opanowania języka angielskiego, również w zakresie Business English.