Studia podyplomowe na kierunku

Cyberbezpieczeństwo

2
semestry
2 semestry

Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem odnoszącym się do zapewnienia ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom, które dotykają cyberprzestrzeni, jak i funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Dotyczą one zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego oraz ich wzajemnych relacji. Zagrożenia związane z atakami cybernetycznymi mogą wystąpić w każdej organizacji, w której przetwarzane są informacje w systemach teleinformatycznych, niezależnie od wielkości i struktury organizacyjnej. Ataki na infrastrukturę teleinformatyczną są często spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem urządzeń, programów lub niepoprawnym korzystaniem z zasobów sieci przez jej użytkowników. Pojawiające się coraz bardziej skomplikowane metody działania cyberprzestępców skutkują złożonymi, wieloetapowymi atakami, często wykraczając poza tradycyjny obszar IT. Organizacje, które chcą chronić informacje strategiczne dla swojego funkcjonowania muszą zorganizować system bezpieczeństwa w taki sposób, aby działać z wyprzedzeniem i zapobiegać atakom.

Zasady kwalifikacji:

Absolwenci studiów co najmniej I stopnia są kwalifikowani na podstawie dyplomu i suplementu do dyplomu. Zapoznaj się z ważnymi informacjami dla kandydatów.

Dlaczego warto wybrać

 • Pozyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu identyfikacji, analizy i zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym
 • Studia pozwalają zdobyć umiejętności w zakresie ochrony sieci komputerowych, analizy ryzyka, zarządzania incydentami i śledzenia cyberprzestępców
 • Poznasz niezbędne metody i narzędzia do tego, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie firmy w otoczeniu cyfrowym
 • Program studiów podyplomowych został opracowany w ścisłej współpracy z praktykami
 • Stawiamy przede wszystkim na praktykę – 240 godzin zajęć z doświadczonymi praktykami w swojej dziedzinie
 • Pozyskasz zawód, który jest ceniony na rynku pracy. Studiowanie Cyberbezpieczeństwa może otworzyć drzwi do lukratywnych ścieżek kariery

Adresaci studiów

Studia z cyberbezpieczeństwa są adresowane przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym oraz ochroną przed zagrożeniami cybernetycznymi. Studia są szczególnie odpowiednie dla:

 • Osób zainteresowanych bezpieczeństwem informatycznym
 • Specjaliśtów IT: osoby pracujące w branży technologii informacyjnych, administratorzy systemów, inżynierowie sieciowi, programiści – wybierają studia z cyberbezpieczeństwa aby poszerzyć swoje kompetencje o aspekty związane z ochroną przed zagrożeniami cybernetycznymi. Pomaga to im lepiej zrozumieć i reagować na zagrożenia zwiększając tym samym bezpieczeństwo systemów, którymi się zajmują
 • Pracownicy sektora publicznego i prywatnego podejmują studia z cyberbezpieczeństwa, aby zrozumieć i zarządzać ryzykiem związanym z bezpieczeństwem cyfrowym
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa: analitycy bezpieczeństwa, specjaliści ds. incydentów, audytorzy bezpieczeństwa czy konsultanci ds. cyberbezpieczeństwa, aby zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności wymagane w tych obszarach
 • Osoby z innych dziedzin, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego i zwiększyć swoje szanse na rozwój kariery w tej dziedzinie

Zdobyte kompetencje

Zdobędziesz kwalifikacje i umiejętności niezbędne dla specjalisty z obszaru cyberbezpieczeństwa.
Zapoznasz się z nowoczesnymi metodami i technikami wykorzystywanymi w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem.
Poznasz rozwiązania wykorzystywane przez zespoły atakujące jak i broniące infrastrukturę IT.
Uzyskasz wiedzę z zakresu ram prawnych regulujących aspekty związane z cyberbezpieczeństwem.
Zdobędziesz wiedzę dotyczącą najnowszych trendów z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Zdobędziesz praktyczne umiejętności szacowania i analiza ryzyka dla cyberbezpieczeństwa.
Zdobędziesz umiejętności identyfikowania i reagowania na zagrożenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.
Zdobędziesz wiedzę odnośnie przygotowania systemu cyberbezpieczeństwa w organizacji, jego monitorowania i reagowania na potencjalne incydenty.Opłaty
dla słuchaczy rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

Wysokość czesnego 

studia podyplomowe płatność jednorazowa (za semestr) płatność w ratach (za semestr)
Cyberbezpieczeństwo 4 500 zł 4 x 1175 zł

Opłata wpisowa

Termin płatności wpisowego – bezpośrednio po zakwalifikowaniu kandydata.

opłata wpisowa
300 zł

Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

Terminy płatności czesnego

Terminy jednorazowych płatności za semestr nauki:

 • do dnia 10 października 2023 r. za semestr zimowy
 • do dnia 10 marca 2024 r. za semestr letni
semestr zimowy termin płatności
I do 10.10.2023 r.
II do 10.11.2023 r.
III do 10.12.2023 r.
IV do 10.01.2024 r.
semestr letni termin płatności
I do 10.03.2024 r.
II do 10.04.2024 r.
II do 10.05.2024 r.
IV do 10.06.2024 r.

Za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek uczelni.

Pełne informacje o opłatach (czesne i inne) obowiązujących w roku akademickim 2023/2024 studentów rozpoczynających studia w październiku 2023 r. zamieszczone są w UBI w dziale do pobrania.


Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu
dr inż. Michał TUZ - kierownik studiów
+48 602 384 179
M.Tuz@wit.edu.pl