Urszula Ślusarczyk

Biogram

Studia w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie, dyplom w 1994 r. Zatrudniona jako profesor sztuki w Instytucie Sztuk Wizualnych Uniwer­sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Współpracuje także z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania (WIT) pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Laureatka wielu nagród i wyróżnień. Organizatorka konferencji i wystaw problemowych. Autorka 50 wystaw indywidualnych oraz uczestniczka 119 wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Od 2015 roku uczestniczy w Międzynarodowych Plenerach dla Artystów Posługujących się Językiem Geometrii oraz w wystawach poplenerowych, których kuratorką jest Bożena Kowalska. Prace w kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i za granicą: Polska, Włochy, Francja, Hiszpania, Słowenia, Niemcy, Meksyk i USA.

Wybrane wystawy indywidualne