prof. dr hab. szt.
Wioletta Jaskólska

Biogram

Urodziła się 27 lutego 1969 r. w Lidzbarku Warmińskim. Studia ukończyła na Wydziale Artystycznym WSP w Olsztynie, a następnie na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na stanowisku profesora w Instytucie Sztuk Pięknych.

Przewód kwalifikacyjny I stopnia w zakresie sztuk pięknych w dyscyplinie malarstwo w 2003 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Habilitacja na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w 2010 roku. Współtwórczyni grupy malarskiej Exaequo. Kurator pleneru Grunwald Art 2009, 2010, 2011. Kurator wielu wystaw młodych olsztyńskich twórców w galerii LDK w Lidzbarku Warmińskim.

Od 1997 r. jest członkiem Okręgu Olsztyńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków, wiceprezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, a także członkiem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia „Areszt sztuki”.

Od 2015 r. do 2020 r. dyrektor Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku. Z dniem 1 września 2020 r. objęła stanowisko dyrektora Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. Prezydent RP nadał Wioletcie Jaskólskiej tytuł naukowy profesora w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Nagrody i stypendia:

2002 nagroda za malarstwo na wystawie WMRGIR Gdańsk-Oliwa
2001 stypendium Fonds d'Aide aux Lettres Polonaises Independantes w Paryżu (stypendium pobytowe we Włoszech)
2002 stypendium Fondazione Giovanni Paolo II (stypendium pobytowe w Rzymie)
2004 stypendium miasta Olsztyna
2004 wyróżnienie w internetowym konkursie „Festiwal sztuk sacrum”
2014 medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
2015 stypendium artystyczne Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego

Wybrane wystawy indywidualne