Seventeenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets

17/09/2018

Konferencja IWIFSGN'2018 odbędzie się w  Warszawie, w dniach 27-28 września 2018 roku, przy czym główne sesje odbyły się w 28 września 2018 r.

Instytut Badań Systemowych PAN jest głównym organizatorem konferencji Seventeenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets.

"Seventeenth International Workshop on Intuitionistic Fuzzy Sets and Generalized Nets IWIFSGN 2018" jest kolejną edycją tej corocznej międzynarodowej konferencji naukowej o ustalonej już renomie. Zawsze gromadzi ona liczne grono naukowców z całego świata, zajmujących się teorią i zastosowaniami intuicjonistycznych zbiorów rozmytych i sieci uogólnionych.

Instytut Badań Systemowych PAN (IBS PAN) i Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania są od początku współinicjatorami tej serii konferencji wraz z Bułgarską Akademią Nauk, współpracując przy tym z kilkoma uniwersytetami europejskimi.

Zobacz harmonogram IWIFSGN 2018

Serdecznie zapraszamy do udziału !

Międzynarodowa konferencja naukowa