Rozwój wielokryterialnej optymalizacji w kierunku potrzeb ery informatycznej

9 grudnia Dmitry Podkopaev przedstawi referat pt. „Rozwój wielokryterialnej optymalizacji w kierunku potrzeb ery informatycznej” w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN.

Tytuł: „Rozwój wielokryterialnej optymalizacji w kierunku potrzeb ery informatycznej
Kiedy: 9 grudnia (poniedziałek) o godzinie 11:30 
Gdzie: WIT, Newelska 6, sala 222 (2 piętro)

Streszczenie

Wielokryterialna optymalizacja powstała w latach 70-ch jako rozszerzenie optymalizacji jednokryterialnej. Zagadnienia tej dziedziny wyróżniają się koniecznością uwzględniania preferencji decydenta, czyli głęboką integracją aspektów związanych z człowiekiem. Mimo to, większość metod wielokryterialnej optymalizacji miała i ciągle jeszcze ma charakter formalny, gdzie rola decydenta ogranicza się do czarnej skrzynki. Z rozwojem technik komputerowych ukształtowało się przekonanie, że optymalizacja wielokryterialna może służyć jako podstawa dla nowoczesnych systemów podejmowania decyzji w problemach wielkiej skali. W problemach tego typu decydent odgrywa już aktywną role, natomiast obliczeniowa i kognitywna złożoność wielokryterialnych zagadnień stanowią nowe wyzwania. Żeby podołać tym wyzwaniom, potrzebne są tu jakościowo nowe podejścia. W prezentacji podejmę próbę zidentyfikowania tych wyzwań i przedstawię prace własne, podejmujące próbę sprostania im.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.