Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii

4 listopada dr Zuzanna Krawczyk przedstawi referat pt. „Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii”

W dniu 4 listopada (poniedziałek) o godzinie 14:00, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, dr Zuzanna Krawczyk (Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej) przedstawi referat pt. „Akceleracja obliczeń w ramach ośrodków superkomputerowych oraz innych otwartych platform i usług kampusowych”.

Seminarium wyjątkowo będzie miało miejsce w budynku Wydziału Elektrycznego (kampus główny). 

Zakres seminarium

Planowaniem radioterapii zajmują się wysoko specjalizowani fizycy medyczni a proces planowania jest często wąskim gardłem w procesie leczenia nowotworów metodą naświetlania. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze lekarz onkolog. W złożonych przypadkach cykl planowania może obejmować nawet kilka iteracji pomiędzy planistą a lekarzem. Przygotowując plan radioterapii planista nawiguje po (domniemanym) froncie Pareto usiłując wskazać satysfakcjonujący lekarza kompromis pomiędzy skutecznością terapii (zniszczenie tkanki nowotworowej) a skutkami napromieniowania tkanek narządów leżących na drodze wiązek promieniowania. Front Pareto jest definiowany poprzez od kilku do nawet kilkunastu kryteriów.
W badaniach nad wspomaganiem procesu planowania istnieje nurt prac podejmujących tematykę zastosowania metod uczenia maszynowego do wspomagania planisty w oparciu o zgromadzone w ośrodkach onkologicznych bazach informacji o przeprowadzonych terapiach. Seminarium poświęcone będzie właśnie tej tematyce.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Aktualności


Asertywność wspiera karierę zawodową – rozwiń swoje umiejętności i sprawdź jak uczymy zdalnie.
Aktualności
16/09/2020

Asertywność wspiera karierę zawodową – rozwiń swoje umiejętności i sprawdź jak uczymy zdalnie.

Zapraszamy na dwugodzinny warsztat, na którym dowiesz się jak pracujemy na zajęciach w formule zdalnej.
Piękno stworzenia - wystawa
Aktualności
09/09/2020

Piękno stworzenia - wystawa

Zapraszamy na wystawę malarstwa Anety Jaźwińskiej pt. „Piękno stworzenia” która odbędzie się w niedzielę 13 września 2020 r. o godzinie 17:00 w Wieluniu, ul. Narutowicza 13.
Modelowanie mikroekonomiczne podaży - pułapki neoklasycznych funkcji produkcji
Aktualności
09/09/2020

Modelowanie mikroekonomiczne podaży - pułapki neoklasycznych funkcji produkcji

Zapraszamy na seminarium Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i  Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.