Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii

4 listopada dr Zuzanna Krawczyk przedstawi referat pt. „Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii”

W dniu 4 listopada (poniedziałek) o godzinie 14:00, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, dr Zuzanna Krawczyk (Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej) przedstawi referat pt. „Akceleracja obliczeń w ramach ośrodków superkomputerowych oraz innych otwartych platform i usług kampusowych”.

Seminarium wyjątkowo będzie miało miejsce w budynku Wydziału Elektrycznego (kampus główny). 

Zakres seminarium

Planowaniem radioterapii zajmują się wysoko specjalizowani fizycy medyczni a proces planowania jest często wąskim gardłem w procesie leczenia nowotworów metodą naświetlania. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze lekarz onkolog. W złożonych przypadkach cykl planowania może obejmować nawet kilka iteracji pomiędzy planistą a lekarzem. Przygotowując plan radioterapii planista nawiguje po (domniemanym) froncie Pareto usiłując wskazać satysfakcjonujący lekarza kompromis pomiędzy skutecznością terapii (zniszczenie tkanki nowotworowej) a skutkami napromieniowania tkanek narządów leżących na drodze wiązek promieniowania. Front Pareto jest definiowany poprzez od kilku do nawet kilkunastu kryteriów.
W badaniach nad wspomaganiem procesu planowania istnieje nurt prac podejmujących tematykę zastosowania metod uczenia maszynowego do wspomagania planisty w oparciu o zgromadzone w ośrodkach onkologicznych bazach informacji o przeprowadzonych terapiach. Seminarium poświęcone będzie właśnie tej tematyce.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Więcej aktualności


Kreatywny warsztat cyfrowy dla studentów WIT w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
Aktualności
20/11/2019

Kreatywny warsztat cyfrowy dla studentów WIT w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

W dniach 22–25 listopada 2019 w ramach Projektu pt. „Zintegrowany Program Rozwoju Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbędą się zajęcia Kreatywny warsztat cyfrowy.
Nowa edycja kursów CISCO
Aktualności
18/11/2019

Nowa edycja kursów CISCO

Program Akademii CISCO przy WIT (tak jak każdej akademii CNAP) ma za zadanie uporządkować wiadomości i przygotować do zdania egzaminu na certyfikat CCNA. Materiały szkoleniowe oraz egzaminy są w języku polskim oraz angielskim (wszystkie semestry).
Więcej o kurach CISCO
Antypody – podróż do raju
Aktualności
15/11/2019

Antypody – podróż do raju

14 listopada 2019 r. o godzinie 14.30 w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbyło się otwarcie instalacji permanentnej „Antypody – podróż do raju”, którą zrealizowali wykładowcy Kierunku Grafika WIT: Joanna Krzysztoń i Grzegorz Rogala.
Vertex WIT nominowany do Pro Juvenes 2019
Aktualności
15/11/2019

Vertex WIT nominowany do Pro Juvenes 2019

Zachęcamy do głosowania w plebiscycie „Pro Juvenes” organizowanym przez Parlament Studentów RP
5. Międzynarodowy Konkurs na temat typografii
Aktualności
08/11/2019

5. Międzynarodowy Konkurs na temat typografii

Plakat Anny Kłos zakwalifikował się do finału 5. Międzynarodowego Konkursu na temat typografii.
Wystawa Ich Dwoje
Aktualności
05/11/2019

Wystawa Ich Dwoje

Projekt - w ramach cyklu „Dances with Sculptures”, realizowany przez artystę i wykładowcę WIT, Piotra Janowczyka - zakłada konfrontowanie współczesnych choreografów, oraz osób uprawiających specjalistyczne techniki ruchu z klasyką światowej rzeźby.
Więcej o Wystawie Ich Dwoje