Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii

4 listopada dr Zuzanna Krawczyk przedstawi referat pt. „Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii”

W dniu 4 listopada (poniedziałek) o godzinie 14:00, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, dr Zuzanna Krawczyk (Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej) przedstawi referat pt. „Akceleracja obliczeń w ramach ośrodków superkomputerowych oraz innych otwartych platform i usług kampusowych”.

Seminarium wyjątkowo będzie miało miejsce w budynku Wydziału Elektrycznego (kampus główny). 

Zakres seminarium

Planowaniem radioterapii zajmują się wysoko specjalizowani fizycy medyczni a proces planowania jest często wąskim gardłem w procesie leczenia nowotworów metodą naświetlania. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze lekarz onkolog. W złożonych przypadkach cykl planowania może obejmować nawet kilka iteracji pomiędzy planistą a lekarzem. Przygotowując plan radioterapii planista nawiguje po (domniemanym) froncie Pareto usiłując wskazać satysfakcjonujący lekarza kompromis pomiędzy skutecznością terapii (zniszczenie tkanki nowotworowej) a skutkami napromieniowania tkanek narządów leżących na drodze wiązek promieniowania. Front Pareto jest definiowany poprzez od kilku do nawet kilkunastu kryteriów.
W badaniach nad wspomaganiem procesu planowania istnieje nurt prac podejmujących tematykę zastosowania metod uczenia maszynowego do wspomagania planisty w oparciu o zgromadzone w ośrodkach onkologicznych bazach informacji o przeprowadzonych terapiach. Seminarium poświęcone będzie właśnie tej tematyce.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Aktualności


Studentka WIT w finale Idea Design Award 2019
Aktualności
01/04/2020

Studentka WIT w finale Idea Design Award 2019

Aż 6 plakatów Magdaleny Kosewskiej, studentki Grafiki WIT, zostało zakwalifikowanych przez jury do finału międzynarodowego konkursu Idea Design Award 2019.
Komunikat Rektora w sprawie zapomóg
Aktualności
30/03/2020

Komunikat Rektora w sprawie zapomóg

Utrata źródła dochodów \ trudna sytuacja życiowa w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.
Wsparcie psychologiczne
Aktualności
26/03/2020

Wsparcie psychologiczne

Obecny czas jest trudny dla nas wszystkich. Pod wieloma względami. Wszyscy oczekujemy powrotu do normalności, tymczasem każda osoba, z którą rozmawiamy aktualnie z czymś się zmaga i przestawia swój tryb, do którego się przyzwyczaiła na tryb wyjątkowy.