Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii

4 listopada dr Zuzanna Krawczyk przedstawi referat pt. „Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii”

W dniu 4 listopada (poniedziałek) o godzinie 14:00, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, dr Zuzanna Krawczyk (Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej) przedstawi referat pt. „Akceleracja obliczeń w ramach ośrodków superkomputerowych oraz innych otwartych platform i usług kampusowych”.

Seminarium wyjątkowo będzie miało miejsce w budynku Wydziału Elektrycznego (kampus główny). 

Zakres seminarium

Planowaniem radioterapii zajmują się wysoko specjalizowani fizycy medyczni a proces planowania jest często wąskim gardłem w procesie leczenia nowotworów metodą naświetlania. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze lekarz onkolog. W złożonych przypadkach cykl planowania może obejmować nawet kilka iteracji pomiędzy planistą a lekarzem. Przygotowując plan radioterapii planista nawiguje po (domniemanym) froncie Pareto usiłując wskazać satysfakcjonujący lekarza kompromis pomiędzy skutecznością terapii (zniszczenie tkanki nowotworowej) a skutkami napromieniowania tkanek narządów leżących na drodze wiązek promieniowania. Front Pareto jest definiowany poprzez od kilku do nawet kilkunastu kryteriów.
W badaniach nad wspomaganiem procesu planowania istnieje nurt prac podejmujących tematykę zastosowania metod uczenia maszynowego do wspomagania planisty w oparciu o zgromadzone w ośrodkach onkologicznych bazach informacji o przeprowadzonych terapiach. Seminarium poświęcone będzie właśnie tej tematyce.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Aktualności


Weź udział w programie Erasmus+
Aktualności
16/11/2020

Weź udział w programie Erasmus+

Szanowni Studenci! Mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z epidemią Covid chcielibyśmy Wam przypomnieć o możliwości wzięcia udziału w programie Erasmus.
Valencia Design Education Forum 2020
Aktualności
04/11/2020

Valencia Design Education Forum 2020

Nasz wykładowca dr Michał Piekarski weźmie udział w konferencji online „Valencia Design Education Forum 2020” o edukacji w szkołach artystycznych.
O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej
Aktualności
04/11/2020

O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej

Zapraszamy na Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.