Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii

4 listopada dr Zuzanna Krawczyk przedstawi referat pt. „Zastosowanie sieci głębokiego uczenia do planowania radioterapii”

W dniu 4 listopada (poniedziałek) o godzinie 14:00, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i IBS PAN, dr Zuzanna Krawczyk (Instytut Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych, Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej) przedstawi referat pt. „Akceleracja obliczeń w ramach ośrodków superkomputerowych oraz innych otwartych platform i usług kampusowych”.

Seminarium wyjątkowo będzie miało miejsce w budynku Wydziału Elektrycznego (kampus główny). 

Zakres seminarium

Planowaniem radioterapii zajmują się wysoko specjalizowani fizycy medyczni a proces planowania jest często wąskim gardłem w procesie leczenia nowotworów metodą naświetlania. Ostateczną decyzję podejmuje zawsze lekarz onkolog. W złożonych przypadkach cykl planowania może obejmować nawet kilka iteracji pomiędzy planistą a lekarzem. Przygotowując plan radioterapii planista nawiguje po (domniemanym) froncie Pareto usiłując wskazać satysfakcjonujący lekarza kompromis pomiędzy skutecznością terapii (zniszczenie tkanki nowotworowej) a skutkami napromieniowania tkanek narządów leżących na drodze wiązek promieniowania. Front Pareto jest definiowany poprzez od kilku do nawet kilkunastu kryteriów.
W badaniach nad wspomaganiem procesu planowania istnieje nurt prac podejmujących tematykę zastosowania metod uczenia maszynowego do wspomagania planisty w oparciu o zgromadzone w ośrodkach onkologicznych bazach informacji o przeprowadzonych terapiach. Seminarium poświęcone będzie właśnie tej tematyce.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Więcej aktualności


Filip Pachucki kolejnym gościem Spotkań z Twórcami
Aktualności
17/01/2020

Filip Pachucki kolejnym gościem Spotkań z Twórcami

Zapraszamy na spotkanie z absolwentem Grafiki WIT Filipem Pachuckim, który od 5 lat profesjonalnie zajmuje się animacją komputerową na potrzeby filmów, gier i reklam!
Zastosowanie filtrów graficznych dla regularyzacji map fluencji w planowaniu radioterapii techniką IMRT
Aktualności
15/01/2020

Zastosowanie filtrów graficznych dla regularyzacji map fluencji w planowaniu radioterapii techniką IMRT

20 stycznia Przemysław Juszczuk przedstawi referat w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN
Wernisaż wystawy „Rośliny nas ocalą”
Aktualności
14/01/2020

Wernisaż wystawy „Rośliny nas ocalą”

Zapraszamy na uroczyste otwarcie nowej wystawy w Pałacu w Jabłonnie. Autorką wystawy zatytułowanej „Rośliny nas ocalą” jest Aneta Jaźwińska.
Indywidualna wystawa pt. „typo-collages”
Aktualności
13/01/2020

Indywidualna wystawa pt. „typo-collages”

Serdecznie zapraszamy na wystawę indywidualną dr Anny Kłos – wykładowcy kierunku Grafika WIT.
Dowiedz się więcej o wystawie pt. „typo-collages”
Międzynarodowa wystawa plakatu społecznego „Ja, Metropolia”
Aktualności
07/01/2020

Międzynarodowa wystawa plakatu społecznego „Ja, Metropolia”

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy w Galerii WIT „Ja, Metropolia”.
Stypendium Ministra dla studenta WIT
Aktualności
19/12/2019

Stypendium Ministra dla studenta WIT

Z radością inforumujemy że Ryszard Pęza student Grafiki WIT Szkoła Wyższa pod auspicjami PAN otrzymał w dniu 19 grudnia 2019 r. stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia.