Komunikat Rektora w sprawie zapomóg

Utrata źródła dochodów \ trudna sytuacja życiowa w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, studenci, którzy w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii utracili źródło dochodów lub znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą ubiegać się o przyznanie zapomogi z Funduszu stypendialnego zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów WIT.

Przeczytaj Komunikat Rektora