Koronawirus SARS-Cov-2

Mając na uwadze dobro całej społeczności akademickiej  prosimy o dbanie o higienę i zachowanie wszelkich ostrożności wynikających z przeciwdziałania wirusowego.

Komunikat Rektora WIT w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie, w tym w Europie władze rektorskie WIT rekomendują podejmowanie następujących działań:

  1. Śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Przesunięcie na późniejszy termin lub odwołanie wszelkich wydarzeń, w których miały wziąć udział osoby pochodzące z następujących krajów: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia. Dotyczy to także osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.
  3. Odwołanie wszelkiego rodzaju imprez ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.
  4. Przesunięcie na późniejszy termin lub odwołanie wszelkich mobilności zarówno krajowych, jak i zagranicznych (dot. studentów i pracowników WIT).
  5. Decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na uczelni studentów, którzy powróciły do Polski z krajów, w których wystąpiły przypadki koronawirusa (Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia), podejmują Dziekani Wydziałów na podstawie udokumentowanych wniosków złożonych w ramach indywidualnej organizacji zajęć.
  6. W przypadku wprowadzenia kwarantanny dla studenta, który w okresie ostatnich dwóch tygodni przyjechał z obszarów objętych koronawirusem, wykładowca prowadzący zajęcia z przedmiotu, na który student jest zapisany, ma obowiązek udostępnienia studentowi materiałów dydaktycznych do zajęć odbywających się w czasie nieobecności studenta oraz zapewnienia dodatkowych konsultacji.
  7. Student, który przebywa na kwarantannie lub student, który jest nieobecny na zajęciach z powodu objawów przeziębienia (katar, kaszel, itp.) po powrocie z krajów wymienionych w punkcie 2, po poinformowaniu  Dziekana Wydziału o swoim stanie zdrowia, może uzyskać usprawiedliwienie nieobecności przez okres do 2 tygodni. Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.

Aktualności


Metrem do WIT
Aktualności
04/04/2020

Metrem do WIT

Metro pojechało dzisiaj (4 kwietnia) na Wolę. Do naszej Uczelni jest jeszcze bliżej!
Studentka WIT w finale Idea Design Award 2019
Aktualności
01/04/2020

Studentka WIT w finale Idea Design Award 2019

Aż 6 plakatów Magdaleny Kosewskiej, studentki Grafiki WIT, zostało zakwalifikowanych przez jury do finału międzynarodowego konkursu Idea Design Award 2019.
Komunikat Rektora w sprawie zapomóg
Aktualności
30/03/2020

Komunikat Rektora w sprawie zapomóg

Utrata źródła dochodów \ trudna sytuacja życiowa w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii.