Koronawirus SARS-Cov-2

Mając na uwadze dobro całej społeczności akademickiej  prosimy o dbanie o higienę i zachowanie wszelkich ostrożności wynikających z przeciwdziałania wirusowego.

Komunikat Rektora WIT w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie, w tym w Europie władze rektorskie WIT rekomendują podejmowanie następujących działań:

  1. Śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Przesunięcie na późniejszy termin lub odwołanie wszelkich wydarzeń, w których miały wziąć udział osoby pochodzące z następujących krajów: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia. Dotyczy to także osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.
  3. Odwołanie wszelkiego rodzaju imprez ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.
  4. Przesunięcie na późniejszy termin lub odwołanie wszelkich mobilności zarówno krajowych, jak i zagranicznych (dot. studentów i pracowników WIT).
  5. Decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na uczelni studentów, którzy powróciły do Polski z krajów, w których wystąpiły przypadki koronawirusa (Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia), podejmują Dziekani Wydziałów na podstawie udokumentowanych wniosków złożonych w ramach indywidualnej organizacji zajęć.
  6. W przypadku wprowadzenia kwarantanny dla studenta, który w okresie ostatnich dwóch tygodni przyjechał z obszarów objętych koronawirusem, wykładowca prowadzący zajęcia z przedmiotu, na który student jest zapisany, ma obowiązek udostępnienia studentowi materiałów dydaktycznych do zajęć odbywających się w czasie nieobecności studenta oraz zapewnienia dodatkowych konsultacji.
  7. Student, który przebywa na kwarantannie lub student, który jest nieobecny na zajęciach z powodu objawów przeziębienia (katar, kaszel, itp.) po powrocie z krajów wymienionych w punkcie 2, po poinformowaniu  Dziekana Wydziału o swoim stanie zdrowia, może uzyskać usprawiedliwienie nieobecności przez okres do 2 tygodni. Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.

Aktualności


Weź udział w programie Erasmus+
Aktualności
16/11/2020

Weź udział w programie Erasmus+

Szanowni Studenci! Mimo niesprzyjającej sytuacji związanej z epidemią Covid chcielibyśmy Wam przypomnieć o możliwości wzięcia udziału w programie Erasmus.
Valencia Design Education Forum 2020
Aktualności
04/11/2020

Valencia Design Education Forum 2020

Nasz wykładowca dr Michał Piekarski weźmie udział w konferencji online „Valencia Design Education Forum 2020” o edukacji w szkołach artystycznych.
O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej
Aktualności
04/11/2020

O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej

Zapraszamy na Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.