Koronawirus SARS-Cov-2

Mając na uwadze dobro całej społeczności akademickiej  prosimy o dbanie o higienę i zachowanie wszelkich ostrożności wynikających z przeciwdziałania wirusowego.

Komunikat Rektora WIT w sprawie rekomendacji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa

W związku z rozszerzaniem się obszarów występowania koronawirusa SARS-Cov-2 na świecie, w tym w Europie władze rektorskie WIT rekomendują podejmowanie następujących działań:

  1. Śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  2. Przesunięcie na późniejszy termin lub odwołanie wszelkich wydarzeń, w których miały wziąć udział osoby pochodzące z następujących krajów: Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia. Dotyczy to także osób, które przebywały w tych krajach w ostatnich 14 dniach.
  3. Odwołanie wszelkiego rodzaju imprez ogólnouczelnianych, wydziałowych, sportowych itp. Dotyczy to w szczególności wydarzeń gromadzących liczne grono uczestników.
  4. Przesunięcie na późniejszy termin lub odwołanie wszelkich mobilności zarówno krajowych, jak i zagranicznych (dot. studentów i pracowników WIT).
  5. Decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na uczelni studentów, którzy powróciły do Polski z krajów, w których wystąpiły przypadki koronawirusa (Chiny, Hongkong, Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia), podejmują Dziekani Wydziałów na podstawie udokumentowanych wniosków złożonych w ramach indywidualnej organizacji zajęć.
  6. W przypadku wprowadzenia kwarantanny dla studenta, który w okresie ostatnich dwóch tygodni przyjechał z obszarów objętych koronawirusem, wykładowca prowadzący zajęcia z przedmiotu, na który student jest zapisany, ma obowiązek udostępnienia studentowi materiałów dydaktycznych do zajęć odbywających się w czasie nieobecności studenta oraz zapewnienia dodatkowych konsultacji.
  7. Student, który przebywa na kwarantannie lub student, który jest nieobecny na zajęciach z powodu objawów przeziębienia (katar, kaszel, itp.) po powrocie z krajów wymienionych w punkcie 2, po poinformowaniu  Dziekana Wydziału o swoim stanie zdrowia, może uzyskać usprawiedliwienie nieobecności przez okres do 2 tygodni. Przy dłuższej nieobecności obowiązuje przesłanie zwolnienia lekarskiego.

Aktualności


Prelegent Dnia Otwartego – Paweł Pławiak z wyróżnieniem MVP
Rekrutacja
02/07/2020

Prelegent Dnia Otwartego – Paweł Pławiak z wyróżnieniem MVP

To już 12-raz kiedy Microsoft uznał, że warto przyznać tę nagrodę naszemu wykładowcy na kierunku Informatyka. Paweł Pławiak od lipca 2009 roku jest regularnie nagradzany przez Microsoft tytułem Most Valuable Professional (MVP), aktualnie w kategorii Enterprise Mobility.
WIT z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”
Rekrutacja
02/07/2020

WIT z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”

Nasza Uczelnia po raz kolejny otrzymała certyfikat „Uczelnia Liderów” wraz z nagrodami specjalnymi.
Dzień Otwarty WIT
Rekrutacja
20/06/2020

Dzień Otwarty WIT

Obejrzyj webinary DNIA OTWARTEGO WIT on‑line!