Legitymacja studencka - ważność

Przypominamy, że legitymacje studenckie z hologramem ważnym do 31 marca 2020 roku, na mocy obowiązujących przepisów ważne są również po 29 listopada 2020 roku. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Decyzją Rządu o wprowadzeniu strefy czerwonej w całym kraju w związku z COVID-19 Uczelnie działają w zmienionym zakresie. W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania- w tym te dotyczące legitymacji studenckich

Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-w-zwiazku-z-covid-19