Modelowanie mikroekonomiczne podaży - pułapki neoklasycznych funkcji produkcji

Zapraszamy na seminarium Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i  Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.

W dniu 17 września (czwartek) o godzinie 10:00, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i  Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN, Jan Gadomski przedstawi referat pt. „O modelowaniu mikroekonomicznym podaży - pułapki neoklasycznych funkcji produkcji”.

Seminarium odbedzie się za pomocą aplikacji MS Teams (on-line).

Zakres seminarium

Neoklasyczne funkcje produkcji, np. Cobb-Douglasa, czy CES, służą z założenia do opisu związku między nakładami pracy i kapitału, a uzyskaną wielkością produkcji w przedsiębiorstwach maksymalizujących zysk w warunkach rynku doskonale konkurencyjnego. Niespełnienie tych warunków może łatwo wyprowadzić firmę poza zakres zmienności nakładów przewidziany dla neoklasycznych funkcji produkcji. Treść referatu będzie przedstawiać zawartość właśnie ukończonej monografii.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.