Rozkłady zajęć w roku akademickim 2020/2021

Informacja dotycząca organizacji zajęć dydaktycznych w WIT w nowym roku akademickim 2020/2021.

Szanowni Studenci WIT.

Obecnie przyjęty harmonogram zajęć w nowym roku akademickim zakłada, że zajęcia na studiach stacjonarnych rozpoczną się w poniedziałek 5 października 2020 r, zaś na studiach niestacjonarnych w sobotę 3 października lub w sobotę 10 października 2020 r.

Dla każdego przedmiotu dobieramy optymalne rozwiązanie, które pozwoli realizować założone w jego programie efekty uczenia się studentów z uwzględnieniem ogólnych zaleceń sanitarnych i ograniczeń nałożonych przez MNiSW. 

Chcemy zapewnić najlepszy poziom nauki dlatego prosimy, abyście byli cierpliwi i dali nam na przygotowanie planów zajęć i rejestrację jeszcze kilka dni. Wszystkie potrzebne informacje powinny być dostępne po 28.09. w UBI na Waszych profilach.

Jeśli chodzi o model - W przypadku kierunków: informatyka, informatyczne techniki zarządzania i zarządzanie, zakładamy, że większa część zajęć będzie prowadzona w formie zdalnej, ale dla wybranych przedmiotów będą również prowadzone zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne na uczelni w mniejszych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. W przypadku kierunku grafika, zakładamy, że zajęcia warsztatowe tradycyjne i cyfrowe będą odbywać się na uczelni w małych grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego, natomiast zajęcia nie wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem będą prowadzone na odległość.

Pozdrawiamy. WIT