Zastosowanie filtrów graficznych dla regularyzacji map fluencji w planowaniu radioterapii techniką IMRT

20 stycznia Przemysław Juszczuk przedstawi referat w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN

Tytuł: „Zastosowanie filtrów graficznych dla regularyzacji map fluencji w planowaniu radioterapii techniką Intensity Modulated RadioTherapy (IMRT)
Kiedy: 20 stycznia (poniedziałek) o godzinie 11:30 
Gdzie: WIT, Newelska 6, sala 200 (2 piętro)

Streszczenie

Plany radioterapii uzyskane metodami optymalizacyjnymi w pewnych przypadkach mogą być w technice IMRT nierealizowalne. Wynika to z fizycznych ograniczeń urządzeń naświetlających. Kluczowym problemem są tu duże różnice w natężeniu dawek pomiędzy sąsiadującymi elementami pól fluencji (to żargon fizyków medycznych, chodzi tu o pola promieniowania elektromagnetycznego wysokich energii), czego nie może zrealizować urządzenie dozujące (kolimator).

Na seminarium omówiony zostanie sposób rozwiązania tego problemu bazujący na koncepcji filtrów, pozwalających "wygładzać" rozwiązania dostarczane przez algorytmy optymalizacyjne przy zachowaniu sumarycznych wartości dawek deponowanych w naświetlanych organach. Pozwoli to na zachowanie początkowego planu leczenia przy jednoczesnym dostosowaniu go do ograniczeń sprzętowych. Przedstawione zostaną wyniki uzyskane na danych klinicznych.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych.

Aktualności


Organizacja semestru zimowego 2020/21 od 19 października 2020
Rekrutacja
16/10/2020

Organizacja semestru zimowego 2020/21 od 19 października 2020

Zarządzenie Rektora w sprawie komunikatu Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2020 r. dotyczącego wprowadzenia tzw. „strefy czerwonej” w Warszawie i wynikających z tego konsekwencji.
Projekt Wstrzymany Oddech
Aktualności
09/10/2020

Projekt Wstrzymany Oddech

Joanna Krzysztoń i Grzegorz Rogala - wykładowcy kierunku Grafika WIT realizatorami projektu: WSTRZYMANY ODDECH
Organizacja semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021
Rekrutacja
06/10/2020

Organizacja semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021

Informacja dotycząca organizacji semestru zimowego w nowym roku akademickim 2020/2021.