Wybrane zagadnienia modelowania i optymalizacji działalności przedsiębiorstw

Zapraszamy na Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.

W dniu 8 grudnia (wtorek) o godzinie 10:00, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i  Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN, Jan Gadomski i Lech Kruś przedstawią referat „Wybrane zagadnienia modelowania i optymalizacji działalności przedsiębiorstw”.

Seminarium odbedzie się za pomocą aplikacji Skype [Link do spotkania]

Streszczenie

Na seminarium będą omawiane zagadnienia działalności przedsiębiorstw, model matematyczny ich działalności składający się z podsystemu wytwarzania i podsystemu kosztów produkcji. Przedstawiona zostanie również analiza optymalnych rozwiązań dotyczących ich działalności uzyskiwanych przy różnych kryteriach, takich jak maksymalizacja zysku lub maksymalizacja dochodu. Istotną okolicznością jest współistnienie w wielu przedsiębiorstwach odmiennych interesów osób związanych z daną firmą:

  • właścicieli (zainteresowanych maksimum zysku),
  • menadżerów (zainteresowanych realizacją celu statutowego, najczęściej maksimum zysku, lub w przypadku autonomizacji ich interesów w warunkach rozproszonej własności – maksymalizacją kosztu stałego)
  • pracowników tzw. bezpośrednio produkcyjnych (zainteresowani maksymalizacją dochodu lub produkcji, ponieważ systemy motywacyjne są najczęściej oparte na powiązaniu wysokości zarobków z wielkością produkcji).

Rozwiązanie konfliktów interesów możne nastąpić w procesie negocjacji. Przystąpienie do nich wymaga wiedzy o sprzecznych interesach oraz obszarach kompromisu. Do tego zadania można zastosować optymalizację wielokryterialną.

Przedstawione zostaną wyniki obliczeń przeprowadzonych na przykładowych danych.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, do spotkania można dołączyć poprzez wyżej podany link.