O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej

Zapraszamy na Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN.

W dniu 9 listopada (poniedziałek) o godzinie 9:50, w ramach Seminarium Centrum Technik Informatycznych WIT i Zakładu Wspomagania Decyzji w Warunkach Ryzyka IBS PAN, Janusz Miroforidis przedstawi referat „O wyznaczaniu dwustronnych aproksymacji frontu Pareto w złożonych obliczeniowo problemach optymalizacji wielokryterialnej”.

Seminarium odbedzie się za pomocą aplikacji Skype [Link do spotkania]

Streszczenie

Już od wielu lat optymalizacja wielokryterialna oraz wielokryterialne podejmowanie decyzji wykorzystywane są do rozwiązywania szeregu praktycznych problemów decyzyjnych. Jednak pomimo gwałtownego rozwoju technik obliczeniowych (hardware i software), tzw. przekleństwo wymiaru wciąż daje o sobie znać. Nie jest trudno wskazać instancje problemów optymalizacji wielokryterialnej, dla których wyznaczanie (pewnych) elementów frontu Pareto przez wyspecjalizowane optymalizatory jest niemożliwe przy przyjęciu rozsądnego limitu czasu na obliczenia optymalizacyjne. Gdy tak jest, decydent otrzymuje jedynie aproksymacje elementów frontu Pareto, nie wiedząc jak daleko znajdują się one od frontu Pareto.

Na seminarium przedstawione zostaną autorskie metody wykorzystywania informacji generowanych przez wyspecjalizowane optymalizatory, do budowania dwustronnych, skończonych aproksymacji frontu Pareto dla wielokryterialnych zadań liniowych i kwadratowych programowania całkowitoliczbowego. Aproksymacje te mogą być następnie użyte w procesie decyzyjnym do wyznaczania oszacowań od dołu i od góry na wartości współrzędnych elementów Pareto optymalnych.

Ignacy Kaliszewski

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, do spotkania można dołączyć poprzez wyżej podany link.