Studia z Przyszłością

15/05/2020

Certyfikat akredytacyjny Studia z przyszłością oraz Laur Innowacji dla kierunku Informatyczne techniki zarządzania!

Uczelnia WIT znalazła się po raz kolejny wśród laureatów Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

W piątej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji kierunków studiów „Studia z przyszłością” Kierunek Informatyczne techniki zarządzania (studia I stopnia) - Wydział Informatycznych Technik Zarządzania zdobył:

  • Certyfikat akredytacyjny „Studia z przyszłością 2020”
  • Certyfikat nadzwyczajny „Laur Innowacji”

Eksperci oceniający programy studiów zgłoszone do akredytacji „Studia z Przyszłością” badali m.in. innowacyjność przyjętych przez szkoły wyższe efektów kształcenia, stosowane metody dydaktyczne czy formy i zakres współpracy uczelni z pracodawcami. Istotne było również to, czy uczelnie, kształcąc studentów, kładą nacisk na umiejętności i kompetencje cenione przez środowiska gospodarcze, takie jak komunikatywność, samodzielność, kreatywność, kwalifikacje językowe.

Szczegółowe informacje o wyróżnionych oraz obszerna fotorelacja z Gali dostępne są na stronie internetowej Programu:

 

Studia z Przyszłością Studia z Przyszłością Studia z Przyszłością Studia z Przyszłością Studia z Przyszłością

Studia z Przyszłością